Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Działaj pozytywnie, dbając o ludzi i planetę

Każdego roku
w naszym pozafinansowym sprawozdaniu przedstawiamy pomiar naszego wpływu na ludzi i środowisko.

Nasza strategia nabiera obecnie nowego wymiaru poprzez umieszczenie właśnie wpływu w centrum naszych zainteresowań.

Działanie pozytywne oznacza działanie na dwóch poziomach: ludzkim i środowiskowym. Chodzi o dbanie o ludzi przy jednoczesnej ochronie planety. Oznacza to mobilizację sił wszystkich naszych partnerów na rzecz mieszkania, które szanuje pracę pracowników, dostawców i partnerów, chroni zasoby i środowisko oraz jest dostępne dla wszystkich

Rozwój ludzi:
W ADEO ludzie znajdują się w centrum naszych zainteresowań. Jako fundament naszej kultury i codzienne wyzwanie, podejmujemy konkretne działania, aby umożliwić każdemu rozwój i ujawnienie swojego potencjału.

Ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa

 

Dbanie o bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów i klientów jest naszym podstawowym obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla wszystkich. Zabezpieczamy również nasze powierzchnie sprzedażowe, magazynowe i logistyczne oraz dbamy o to, aby sprzęt był na swoim miejscu, a zasady bezpieczeństwa były stosowane przez wszystkich.
Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest zero wypadków przy pracy i zero chorób zawodowych, wdrożyliśmy specyficzne podejście „Safety First”, które obejmuje całą firmę.

 

Oferowanie udanych doświadczeń pracowniczych

 

Dołączając do ADEO, nasi pracownicy odkrywają unikalny model przywództwa, który pozwala im rozkwitać wokół czterech kardynalnych wartości: autentyczności, otwartości, współzależności i wpływu. Podpisujemy z nimi prawdziwe „międzyludzkie porozumienie”, dając im możliwość bycia liderami pozytywnej przyszłości. Jesteśmy po to, aby zaoferować im wyjątkową ścieżkę kariery, na której zdobywają nowe umiejętności i rozwijają się w swoich rolach. Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy maksymalnie rozwijali swoje możliwości zatrudnienia.

 

Budowanie bliskości kadry menedżerskiej

 

Jeśli nasi pracownicy mogą być samodzielnymi liderami i inwestować w swoją misję, to dlatego, że towarzyszą im menedżerowie, których rolą jest integracja, stymulowanie, łączenie i pobudzanie. Model zarządzania zgodny z naszym modelem przywództwa, który umożliwia naszym 110 000 pracownikom bycie liderami i współtwórcami w ramach zaangażowanych zespołów.

 

Wspieranie różnorodności i integracji

 

Jako międzynarodowa grupa, kluczowe jest dla nas rozwijanie kultury integracyjnej, która czerpie z różnorodności naszych pracowników.
ADEO wyznaczyło dwa priorytetowe cele: równość płci oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

Te dwie kwestie znajdują się w centrum naszej uwagi, ponieważ są uniwersalne i aktualne we wszystkich krajach, w których działamy. I są one częścią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Ale różnorodność nie kończy się na tych dwóch wymiarach, w naszych firmach poruszane są inne tematy, takie jak pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, pochodzenie społeczne.

 

Poprawa warunków mieszkaniowych
Zgodnie z naszą misją korporacyjną „We make home a positive place to live”, chcemy uczynić przestrzenie życiowe – nasze mieszkania, naszą planetę – bardziej pozytywnymi.
Dla mieszkańców oznacza to oferowanie im rozwiązań dla zdrowego mieszkania, zintegrowanego z otoczeniem, oszczędnego w wodę i energię.
A dla planety oznacza to zmniejszenie naszego śladu węglowego i zapewnienie ochrony zasobów.

 

Oferowanie produktów pozytywnych

 

W ADEO bierzemy pod uwagę cały cykl życia produktu, od surowców użytych do jego produkcji, aż do końca jego życia.
Aby to osiągnąć, opracowaliśmy unikalne podejście „Positive Products”, oparte na 6 filarach i łączące kryteria środowiskowe i społeczne. Każdy etap cyklu życia jest uwzględniony poprzez politykę i zobowiązania. Poprzez te zobowiązania staramy się ograniczyć nasz wpływ, a w szczególności wpływ na emisję dwutlenku węgla.

 

Dla nas pozytywne produkty to produkty, które są wykonane z odpowiedzialnych zasobów, które są produkowane w odpowiedzialny sposób, które szanują zdrowie ludzi i planety, i które są zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby trwać. Wymaga to od nas ścisłej współpracy z naszymi dostawcami, partnerami i innymi partnerami w naszym ekosystemie, aby dostarczać ludziom produkty, które są bezpieczne, mają minimalną ilość opakowań lub pochodzą z recyklingu i są innowacyjne.

 

Zmniejszenie śladu ekologicznego

 

Aby ograniczyć naszą emisję CO2, podejmujemy działania zarówno w transporcie towarów poprzez optymalizację stopnia załadowania ciężarówek i rozwój intermodalności, jak i w naszych magazynach i sklepach poprzez przestrzeganie standardów wydajności energetycznej. Jeśli chodzi o rozsądne zarządzanie zasobami naturalnymi, ADEO ogranicza zużycie wody (lub pozyskuje ją w sposób zrównoważony) i dba o to, by w każdym z jego zakładów istniało lokalne dążenie do ochrony bioróżnorodności. Upewniamy się również, że każda z naszych firm sortuje swoje odpady i poddaje je recyklingowi, jeśli istnieją kanały recyklingu. Wreszcie, działamy również w oparciu o naszą konsumpcję cyfrową, stosując cnotliwe praktyki.