Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Nasze zobowiązania etyczne

Poznaj zasady etyczne mające na celu poprawę relacji i zachowań między pracownikami przedsiębiorstw ADEO oraz z naszym ekosystemem.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w etyczne podejście

Każde przedsiębiorstwo ADEO ma silne wartości, które są podzielane przez wszystkich pracowników i pielęgnowane każdego dnia.

 

Nasze wartości określają nasze zachowanie w naszych przedsiębiorstwach, a także w naszym ekosystemie klientów, dostawców, usługodawców, władz publicznych itp. Dzięki jasnym zasadom i zachowaniu każdego z nas możemy je wcielać w życie i potwierdzać.

 

W celu podjęcia i zakomunikowania swoich zobowiązań, ADEO wprowadziło następujące kodeksy postępowania:

 Kodeks etyczny 

przeznaczony dla pracowników ADEO.
TELECH

 Kodeks Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO - Zakupy Bezpośrednie 

Zakupy Bezpośrednie jest przeznaczony dla osób fizycznych lub podmiotów prawnych bezpośrednio dostarczających towary do spółek ADEO na całym świecie, a także ich spółek zależnych, spółek siostrzanych, podwykonawców i dostawców. Jak również dla wszystkich osób fizycznych lub podmiotów prawnych, które dostarczają towary klientowi końcowemu za pośrednictwem platformy handlowej (marketplace) ADEO.
TELECH

 Kodeks Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO - Zakupy Niebezpośrednie 

Zakupy Niebezpośrednie jest przeznaczony dla osób fizycznych lub podmiotów prawnych, które świadczą na rzecz przedsiębiorstw ADEO bezpośrednio lub pośrednio usługi (w tym wszelkich agentów lub pośredników) lub dostarczają towary, które nie są przeznaczone do sprzedaży klientom.
TELECH

 Kodeks dotyczący darowizn i sponsoringu 

Przeznaczony jest dla podmiotów otrzymujących darowizny i sponsoring od ADEO.
TELECH

Kanał zgłoszeń otwarty dla wszystkich w celu rozwiązywania kwestii etycznych

Oprócz wyżej wymienionych kodeksów i zobowiązań przedsiębiorstw ADEO do rozwijania swojej działalności w sposób uczciwy, ADEO zaleca swoim pracownikom, partnerom, podwykonawcom i klientom, aby w przypadku zaobserwowania lub doświadczenia sytuacji lub zachowania niezgodnego z Kodeksem lub prawem korzystali z bezpiecznego kanału zgłoszeń utworzonego przez ADEO.

 

Kanał ten jest narzędziem ogólnodostępnym, aby pomóc przedsiębiorstwu zapobiegać takim zachowaniom. Gwarantuje on poufność i ochronę sygnalisty, zaangażowanych osób i zgłaszanych faktów. Sygnaliści mogą pozostać anonimowi, jeśli sobie tego życzą. Komisja ds. etyki jest odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń i promowanie kultury etycznej w przedsiębiorstwach ADEO.

 Kanał zgłoszeń dla pracowników 

Każde przedsiębiorstwo ADEO posiada kanał zgłoszeń dostępny dla wszystkich pracowników, lokalnie, w przypadku zachowań sprzecznych z kodeksem etycznym.

 Kanał zgłoszeń dla dostawców, partnerów i klientów 

ADEO utworzyło również dedykowany kanał zgłoszeń dla swoich klientów, partnerów, dostawców i podwykonawców, a także ich pracowników, spółek zależnych, podwykonawców i dostawców.