Dorim să vă atragem atenția asupra unor posibile tentative de fraudă.

Nu vă vom cere niciodată informații cu caracter personal.
Rețineți că toate adresele oficiale de e-mail ADEO respectă următorul format: "prenume.nume@adeo.com" și nu se folosește niciun alt format.
Vă mulțumim pentru vigilență.

Angajamentele noastre etice

Descoperiți principiile etice care vizează îmbunătățirea relațiilor și comportamentelor între angajații companiilor ADEO și ecosistemul nostru.

Cu toții se angajează să adopte o abordare etică

Fiecare companie ADEO are valori solide respectate de toți angajații și trăite zilnic.

 

Valorile noastre definesc modul în care ne comportăm în cadrul companiilor noastre, dar și în cadrul ecosistemului nostru de clienți, furnizori, prestatori de servicii, autorități publice și așa mai departe. Datorită unor reguli clare și a comportamentului fiecăruia dintre noi, le putem da viață și le putem confirma.

 

Pentru a se implica și a comunica despre angajamentele sale, ADEO a implementat următoarele coduri de conduită:

 Codul de conduită etică 

Este destinat angajaților ADEO.
TELECH

 Codul de conduită pentru achiziții responsabile 

Codul de conduită pentru achiziții responsabile – Este destinat persoanelor fizice sau juridice care furnizează direct mărfuri companiilor ADEO la nivel mondial, precum și filialelor, societăților-surori, subcontractanților și furnizorilor lor. De asemenea, este destinat tuturor persoanelor fizice sau juridice care furnizează bunuri unui client final prin intermediul platformei marketplace a unei entități ADEO.
TELECH

 Codul de conduită pentru achiziții indirecte 

Este destinat companiilor care furnizează direct sau indirect servicii pentru ADEO, inclusiv orice agent sau intermediar, sau bunuri care nu sunt destinate vânzării către clienți.
TELECH

 Codul de conduită pentru donații și sponsorizări 

Este destinat entităților care beneficiază de donații și sponsorizări din partea Grupului ADEO.
TELECH

Un canal de alertă deschis pentru toate persoanele, destinat abordării problemelor etice

În plus față de codurile menționate mai sus și de angajamentul companiilor ADEO de a-și desfășura activitățile cu integritate, ADEO recomandă angajaților, partenerilor, subcontractanților și clienților săi ca, în cazul în care sunt martori sau experimentează o situație sau un comportament contrar Codului sau legii, să utilizeze canalul de alertă securizat creat de ADEO.

 

Acest canal este un instrument prin care toată lumea poate ajuta compania să prevină astfel de comportamente. Acesta garantează confidențialitatea și protecția autorului alertei, a persoanelor implicate și a faptelor raportate. Denunțătorii pot rămâne anonimi, dacă doresc. Un comitet de etică este responsabil de gestionarea alertelor și de promovarea unei culturi etice în cadrul companiilor ADEO.

 Canal de alertă pentru angajați 

Fiecare companie ADEO are un canal de alertă accesibil local pentru toți angajații, în caz de comportamente care încalcă acest cod de conduită etică.

 Canal de alertă pentru furnizori, parteneri și clienți 

ADEO a pus la dispoziție și un canal de alertă destinat clienților, partenerilor, furnizorilor și subcontractanților, precum și angajaților, filialelor, subcontractanților și furnizorilor lor respectivi.