Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Bezpieczeństwo w centrum  naszych zainteresowań

W ADEO człowiek jest w centrum  naszych  zainteresowań, a to oznacza zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo.

Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy, klienci i inne osoby przebywające na naszym terenie miały bezpieczne i zdrowe środowisko.

Aby to osiągnąć, pod koniec 2021 roku wprowadziliśmy  nową strategię: „Safety First”.

Cel „Safety First” jest jasny: zero wypadków przy pracy i zero chorób zawodowych. Aby to osiągnąć, mobilizujemy wszystkich naszych 110 000 liderów i partnerów wokół czterech kluczowych obszarów działania:
- zarządzanie 100% Safety First,
- zobowiązanie 110 000 liderów do przyjęcia postawy „safety” dla siebie i dla innych,
- organizacja, w której wszystkie przedsiębiorstwa ADEO mają odpowiednią strukturę i sieć „safety”,
- przepływ towarów z zerową liczbą wypadków od projektu do dostawy do naszych klientów.

Bezpieczeństwo w centrum praktyk biznesowych

 

Aby wdrożyć tę ambitną politykę, opieramy się na przepisach prawnych obowiązujących w każdym kraju, a także na naszych własnych pisemnych zasadach. Realizujemy naszą strategię „Safety First” lokalnie, a także globalnie, stale monitorując nasze działania i podnosząc świadomość. Wreszcie, monitorujemy dane dotyczące bezpieczeństwa, aby lepiej je analizować i dostosowywać nasze działania na rzecz poprawy. Nasza ambicja jest prosta: połączenie efektywności z rozwojem praktyk zapewniających bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

 

Silne zaangażowanie wewnętrzne i w kontaktach z partnerami

 

Wyznaczono liderów ds. bezpieczeństwa „Safety leaders”, którzy poświęcają 100% swojego czasu bezpieczeństwu. Każda firma ADEO posiada również obowiązkową organizację ds. bezpieczeństwa, jak najbliżej terenu i odpowiadającą jej wielkości, a także proces zgłaszania i udostępniania danych o wypadkach przy pracy. Aby nadać procesowi większą wagę i impet, powołano Komitet Międzynarodowy. A ponieważ nie możemy osiągnąć naszych celów bez naszych dostawców i partnerów, angażujemy ich w nasze podejście, jasno określając nasze wymagania dotyczące bezpieczeństwa w momencie przetargu lub współpracując z nimi, na przykład nad produktami, które są bezpieczne w obsłudze.

Przykłady inicjatyw

 

We Włoszech firma BricoCenter przeprowadziła kampanię dobrych praktyk: „Think Safe Work Safe” (Myśl bezpiecznie pracuj bezpiecznie). Natomiast Leroy Merlin Rumunia opublikował przewodnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest rozprowadzany we wszystkich jego zakładach. Leroy Merlin France wdrożył program „TMS Pro” w celu zapobiegania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Innymi ciekawymi przykładami są usługi wsparcia psychologicznego i medycyny leczniczej świadczone przez Leroy Merlin Portugalia w formie cyfrowej lub sesje treningowe oferowane przez Leroy Merlin Brazylia.

-10,8%

wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy

w latach 2020 i 2021

-9,43%

wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy

w latach 2020 i 2021

95%

przedsiębiorstw

posiada „Safety Leaders”