Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Wspólnota ADEO 

Jesteśmy wspólnotą 110 000 pracowników, zjednoczonych silną kulturą korporacyjną, która od 100 lat stawia człowieka w centrum wszystkiego.

Definiujemy siebie poprzez naszą użyteczność i zdolność do podejmowania działań, aby pozytywne mieszkalnictwo było dostępne dla każdego. Zaangażowani, solidarni i pełni pasji w relacjach z naszymi partnerami - mieszkańcami, dostawcami i rzemieślnikami - razem budujemy zrównoważoną przyszłość dla wszystkich!

Od początku naszej historii rozwijamy się, opierając się na tym, co czyni nas wyjątkowymi: naszej kulturze korporacyjnej, której dzielenie się jest wartością nadrzędną. Dzielimy się pragnieniem bycia użytecznymi, dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się siłą do działania, do podejmowania inicjatyw i dzielimy się owocami naszych wysiłków i naszej pracy.

Zaangażowanie na rzecz naszych pracowników

 

Bezpieczeństwo naszych pracowników i ich dobre samopoczucie to najwyższy priorytet: zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest częścią naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Pod koniec 2021 r. wzmocniliśmy nasze działanie „Safety First”, aby osiągnąć zerową liczbę wypadków w miejscu pracy i zdefiniowaliśmy naszą politykę dotyczącą zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy w 2023 r.

 

Kobiety i mężczyźni są naszym największym atutem i bardzo zależy nam na jak najlepszym wykorzystaniu unikalnych cech każdej i każdego. Inkluzywna różnorodność otwiera nas na nowe sposoby patrzenia na rzeczy, na nowe sposoby robienia rzeczy, na nowe umiejętności.

 

Ponieważ rozwój naszej firmy zależy przede wszystkim od rozwoju naszych pracowników, zapewniamy każdemu z nich dostęp do ciągłego uczenia się, aby poznać nowe technologie, nowe narzędzia i nowe metody pracy. Nasze lokalne zarządzanie i wewnętrzna mobilność zachęcają jednocześnie do nowego podejścia i nowych doświadczeń. W ten sposób rozwijamy szanse na zatrudnienie i budujemy zrównoważoną przyszłość.

 

Jakość naszych relacji z interesariuszami – pracownikami, klientami, dostawcami lub usługodawcami – ma zasadnicze znaczenie dla naszego rozwoju. Dlatego za punkt honoru stawiamy sobie etyczną pracę i poszanowanie naszych wspólnych wartości.

 

Zaangażowanie na rzecz naszych społeczności

 

Naszą społeczność motywuje wspólny cel: bycie użytecznym dla siebie, dla innych i dla świata. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby zaangażować lokalnych mieszkańców i interesariuszy w naszą misję korporacyjną, niezależnie od tego, czy są oni producentami, rzemieślnikami, dostawcami, partnerami, lokalnymi radnymi czy członkami stowarzyszeń … Razem tworzymy ekosystem interesariuszy, a dzięki tej współpracy robimy postępy i podejmujemy działania, aby nasze domy, nasza planeta były lepszym miejscem do życia.

 

Solidarność jest jedną z naszych wartości, a pracownicy ADEO angażują się w szereg działań na rzecz stowarzyszeń często związanych z sektorem mieszkaniowym, takich jak darowizny sprzętu lub warsztaty wspólnej pracy itp. W 2020 r., w szczytowym momencie kryzysu związanego z Covid-19, nasi pracownicy utworzyli również fundusz solidarnościowy ADEO Solidarity Fund, aby zapewnić wyjątkową pomoc finansową osobom borykającym się z poważnymi trudnościami w wyniku nadzwyczajnych sytuacji.

 

Nie jesteśmy idealni, przed nami jeszcze długa droga, ale wspólnie robimy postępy!

110.000

pracowników

80 000 to akcjonariusze przedsiębiorstwa

28h

szkoleń

na pracownika rocznie

25%

kobiet

na stanowiskach kierowniczych