Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Zaangażowani na rzecz zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkańców

Od momentu powstania firmy Leroy Merlin w 1921 roku, ADEO jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb mieszkańców i profesjonalistów z branży mieszkaniowej. W 2017 roku otworzyliśmy nową kartę w naszej historii potwierdzając naszą ambicję: zbudować globalną platformę do poprawy warunków mieszkaniowych. Nasz powód istnienia: „We make home a positive place to live”

Ponieważ chcemy być użyteczni dla siebie, dla innych i dla świata, jesteśmy 110 000 liderów zaangażowanych w uczynienie naszych mieszkań pozytywnymi miejscami do życia.

Pozytywne miejsce do życia to takie, które pozwala dorosnąć, założyć rodzinę, żyć dobrze i długo w poczuciu bezpieczeństwa, w dobrym zdrowiu, z poszanowaniem zasobów naturalnych i środowiska. Pozytywne mieszkalnictwo jest zdrowe, skalowalne, wygodne, połączone z Internetem, wodo- i energooszczędne, a jutro mieszkalnictwo, które produkuje energię (słoneczną, wiatrową), wodę (odzysk), żywność (ogród), surowce (odzyskane i przetworzone odpady).

 

Tworząc i udostępniając rozwiązania mieszkaniowe o pozytywnym wpływie na środowisko, przyczyniamy się do neutralności węglowej na świecie. Bycie pozytywnym i współtwórczym oznacza wykraczanie poza naszą odpowiedzialność poprzez angażowanie się z naszymi partnerami w ruch regeneracyjny.

 

Wspólnie uczymy się mierzyć nasz wpływ na ludzi i środowisko, aby był on coraz bardziej pozytywny, w procesie ciągłego postępu. Aby to zrobić, opieramy się na ADEO Positive Index (API). Składa się ze wskaźników mierzących ogólną wydajność ADEO w zakresie ochrony środowiska i ludzi, co pozwala nam zarządzać naszym podejściem na poziomie lokalnym, zgodnie z priorytetami postępu w każdym z naszych zakładów. Skuteczne narzędzie do naszej pozytywnej transformacji.

 

 

Aby zmniejszyć nasz ślad środowiskowy, działamy na kilku płaszczyznach:

 


– Redukcja:
ekoprojekt (materiał), waga (materiał), lokalna produkcja (odległość), efektywność energetyczna (produkcja);

– Ochrona/Trwałość:
naprawialność, recykling, ponowne użycie, wynajem, modułowość, rozszerzona gwarancja;

– Zastępowanie:
paliwa kopalne (produkcja, transport, sklep), materiały oparte na węglu (materiały);

– Wspieranie:
unikanie emisji, w szczególności poprzez sprzedaż niskoemisyjnych produktów dla mieszkalnictwa, sekwestracja emisji, kompensacja;

– Pomysły:
nowe przedsięwzięcia, które pozwalają na wzrost firmy przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności ADEO na emisję dwutlenku węgla.

10

wskaźników

monitorowanych w API

Od 2020 r.

ADEO jest partnerem

Solar Impulse, która oznacza technologie korzystne dla środowiska i opłacalne

Podzielenie przez 2

naszego śladu węglowego

jest naszym celem do 2035 roku