Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Kultura dzielenia się, podstawa naszych pozytywnych zobowiązań

Dzielenie się tym, co chce się robić, co się wie, możliwość podejmowania decyzji. A potem dzielenie się tym, co mamy, wartością ludzką, ekonomiczną i środowiskową, którą tworzymy.

Świadomi naszej wiodącej roli w budowaniu bardziej zrównoważonego modelu rozwoju, jesteśmy zaangażowani w globalną ambicję pozytywnego mieszkalnictwa. Mając 110 000 współpracowników liderów jako pierwszych współtwórców, angażujemy w ten proces mieszkańców i nasze ekosystemy (klientów, partnerów, producentów, start-upy, rzemieślników, firmy dostawcze, stowarzyszenia itp.).

Dzielimy się CHĘCIĄ działania w sposób pozytywny.

 

Kierujemy się silnym pragnieniem dzielenia się, słuchania, tworzenia i postępu, tak aby nasze działania na rzecz pozytywnego mieszkalnictwa znalazły swoje pełne znaczenie. Każdy z naszych pracowników jest indywidualnie i zbiorowo zaangażowany w to korporacyjne podejście.

 

Dzielimy się WIEDZĄ, aby stale się rozwijać.

 

Kultywujemy wiedzę, aby lepiej zrozumieć i iść naprzód, aby być oświeconym i mieć zaufanie do siebie, do innych i do przyszłości. Ta wiedza to zarówno umiejętności, jak i skuteczne działanie, które wyrażają się we wszystkich wspólnych relacjach. Przekazywanie ich jest naszym powołaniem.

 

Dzielimy się WŁADZĄ działania, aby tworzyć wartość.

 

Podejmujemy inicjatywy, samodzielnie podejmujemy decyzje i zakładamy ich skutki. Każdy z naszych 110 000 liderów ma tę moc działania na swoim poziomie, ucieleśniając unikalny model przywództwa. Jesteśmy wolni w podejmowaniu, o ile jest to użyteczne dla nas samych, dla innych i dla świata.

 

A ponieważ dzielimy się wszystkimi wymiarami tworzonej wartości, dzielimy się wartością ekonomiczną, owocem naszych indywidualnych i zbiorowych działań i wyników. WYNIKI projektów, pragnień, marzeń i ich realizacja to nasza kultura.

100 000

pracowników akcjonariuszy

w 2022 roku

22%

wyniku ADEO

zostało rozdysponowanych w ramach programu udziału w zyskach dla pracowników w 2021 roku

15

przedsiębiorstw ADEO

w akcjonariacie