Dorim să vă atragem atenția asupra unor posibile tentative de fraudă.

Nu vă vom cere niciodată informații cu caracter personal.
Rețineți că toate adresele oficiale de e-mail ADEO respectă următorul format: "prenume.nume@adeo.com" și nu se folosește niciun alt format.
Vă mulțumim pentru vigilență.

Acționăm pozitiv având în același timp grijă de oameni și planetă

În fiecare an, declarația noastră extra-financiară prezintă măsurarea impactului nostru atât la nivel uman, cât și la nivel ecologic.

Strategia noastră capătă astăzi o nouă dimensiune prin plasarea impactului în centrul preocupărilor noastre.

A acționa pozitiv înseamnă a acționa la două niveluri: cel uman și cel de mediu. Se referă atât la protejarea oamenilor, cât și la ocrotirea planetei. Înseamnă reunirea forțelor tuturor părților interesate în beneficiul unei locuințe care respectă activitatea colegilor, furnizorilor și partenerilor, protejează resursele și mediul și este accesibilă tuturor.

Protejarea sănătății și garantarea siguranței

 

Responsabilitatea noastră principală este siguranța colegilor, partenerilor și clienților noștri. Este datoria noastră să le permitem tuturor să se dezvolte în siguranță. De asemenea, garantăm siguranța zonelor de vânzare, depozitare și logistică și ne asigurăm că echipamentele sunt la locul lor și că regulile de siguranță sunt respectate de toți.
Pentru a atinge obiectivul de zero accidente de muncă și zero boli profesionale, am lansat un demers specific „Safety First” care implică întreaga companie.

 

Oferirea unei experiențe reușite colegilor

 

Alăturându-se Grupului ADEO, colegii noștri descoperă un model unic de leadership care le oferă posibilitatea de a se împlini pe baza a patru valori fundamentale: autenticitatea, deschiderea, interdependența și impactul. Semnăm cu aceștia un adevărat „acord uman” care le oferă posibilitatea de a fi liderii unui viitor pozitiv. Suntem aici pentru a le oferi un parcurs profesional unic, în care pot dobândi competențe noi și evolua în funcțiile lor. Dezvoltarea la maximum a capacității de inserție profesională a colegilor este importantă pentru noi.

 

Aplicarea proximității manageriale

 

Colegii noștri pot fi lideri independenți și investiți în misiunea lor datorită ajutorului oferit de manageri, care au scopul de a include, a stimula, a conecta și de a dezvolta. Un model managerial conform cu modelul nostru de leadership care le oferă celor 110.000 de colegi posibilitatea de a fi lideri și contribuitori în cadrul unor echipe implicate.

 

Promovarea diversității și includerii

 

În calitate de grup internațional, este esențial să dezvoltăm o cultură primitoare, care beneficiază de pe urma diversității colegilor.
ADEO a stabilit două obiective prioritare: egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea persoanelor cu dizabilități.

 

Aceste două aspecte sunt în centrul atenției tuturor deoarece sunt universale și actuale în toate țările în care suntem prezenți. De asemenea, fac parte din Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.
Totuși, diversitatea nu se limitează la aceste două aspecte. În cadrul companiilor noastre, sunt abordate și alte teme, cum ar fi originea etnică, orientarea sexuală și originea socială.

 

Îmbunătățirea locuinței
Conform misiunii companiei „We make home a positive place to live”, dorim să oferim un plus de pozitivitate în spațiile în care trăim: locuințele noastre și planeta noastră.
Pentru locuitori, acest lucru înseamnă să le oferim soluții pentru o locuință sănătoasă, încorporată în mediul său, economică în ceea ce privește consumul de apă și energie.
Pentru planetă, înseamnă reducerea amprentei noastre de carbon și protejarea resurselor.

 

Oferirea de produse pozitive

 

ADEO ține cont de întregul ciclu de viață al produsului, de la materiile prime utilizate la producție până la scoaterea din uz a acestuia.
În acest scop, am dezvoltat demersul unic „Positive Products”, care se bazează pe 6 piloni și reunește criterii ecologice și sociale. Fiecare etapă a ciclului de viață este abordată prin politici și angajamente. Prin aceste angajamente, încercăm să limităm impactul nostru, mai ales impactul emisiilor de dioxid de carbon.

 

În viziunea noastră, produsele pozitive provin din resurse responsabile, sunt fabricate în mod responsabil, respectă sănătatea locuitorilor, planeta și sunt proiectate și fabricate în așa fel încât să fie durabile. Acest lucru necesită o colaborare strânsă cu furnizorii, partenerii și alți actori din ecosistemul nostru, pentru a le oferi locuitorilor produse sigure, ale căror ambalaje sunt reduse la minimum sau fabricate din materiale reciclate și care promovează inovația.

 

Reducerea amprentei noastre ecologice

 

Pentru a reduce emisiile noastre de CO2, acționăm atât la nivelul transportării produselor, prin optimizarea capacității de încărcare a camioanelor și prin dezvoltarea intermodalității, cât și la nivelul depozitelor și magazinelor noastre, prin respectarea standardelor de performanță energetică. În ceea ce privește gestionarea corespunzătoare a resurselor naturale, ADEO își reduce consumul de apă (sau se aprovizionează în mod durabil) și se asigură că toate unitățile sale au un obiectiv local de protejare a biodiversității. De asemenea, ne asigurăm că fiecare companiei sortează deșeurile și le valorifică la filierele de reciclare existente. În final, acționăm și la nivelul consumului digital prin aplicarea unor practici corecte.