Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Aby mieszkanie stało się pozytywnym miejscem do życia, przedsiębiorstwa ADEO muszą wiedzieć, co to dokładnie oznacza dla klientów. Głównym zadaniem zespołów Customer Insights jest zbadanie oczekiwań, potrzeb i pragnień mieszkańców. W 2022 r. opracowały one zatem międzynarodowe badanie zatytułowane „Home 22”, które dotyczy w szczególności zmiany stosunku do warunków mieszkaniowych i nowych priorytetów osób prywatnych, które z tego wynikają. Pomiędzy wpływem kryzysu Covid a wzrostem cen energii, przyglądamy się najważniejszym wnioskom.


Ponad 8000 ankietowanych w ponad 10 krajach
„Home 22” to badanie stosunku mieszkańców do ich warunków mieszkaniowych, które ma na celu wsparcie strategii i oferty przedsiębiorstw ADEO. To badanie ilościowe, przeprowadzone równolegle w 10 różnych krajach, w okresie od marca do kwietnia 2022 r., miało postać 30-minutowej ankiety internetowej. Umożliwiła ona przepytanie łącznie ponad 8000 osób na podstawie reprezentatywnych próbek populacji z każdego kraju. Grupa docelowa badania: osoby w wieku od 20 lat, niezależne finansowo i odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za poprawę warunków mieszkaniowych.


3 priorytety dla bardziej „pozytywnego” mieszkalnictwa

 

Wśród 3 priorytetów, które wyłaniają się z naszego badania jest ten dotyczący oszczędności energii.
Jest to pierwszy priorytet dla mieszkańców i najsilniejsza intencja dotycząca realizacji projektów. Połowa respondentów twierdzi, że chce wprowadzić zmiany w swoim mieszkaniu w tym kierunku, a 36% twierdzi, że zrobi to w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Informacje te należy rozpatrywać w kontekście znacznej wagi wydatków energetycznych w ich budżecie.

 

Komfort cieplny jest drugim wyrażonym priorytetem, przy nieco niższym zamiarze realizacji projektu. Wynika to głównie z wysokich kosztów z tym związanych oraz braku jasnego i dobrze zidentyfikowanego rozwiązania, które pozwoliłoby na poprawę warunków mieszkania w tym obszarze. Niezależnie od kraju, osoby, które są już klientami Leroy Merlin, są na to tym bardziej wyczulone i czekają na rozwiązania, które pomogą im lepiej ogrzewać, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.

 

Wreszcie ostatni priorytet związany jest z bezpieczeństwem. Rzeczywiście, w wielu krajach ankietowani mieszkańcy kojarzą swój dom raczej z ideą „schronienia” niż „kokonu”. Dotyczy to w szczególności osób nie będących klientami Leroy Merlin. W związku z tym rozważają inwestycję w takie urządzenia jak alarmy domowe czy wideodomofony, które mogą zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa.

 


Określanie priorytetów i odkrywanie możliwości
Badanie to pozwoliło określić punkty, na które firmy ADEO powinny zwrócić uwagę i rozwinąć swoją ofertę. Aby to zrobić, zespoły Customer Insights zapytały respondentów o ich najważniejsze potrzeby, ale także o to, w jakim stopniu są one już zaspokajane… lub nie. Tym samym, poprzez przyjrzenie się najczęściej przytaczanym i najsłabiej zaspokajanym obecnie potrzebom, badanie pomogło określić ich priorytety inwestycyjne, a także pomóc sprzedawcom wesprzeć klientów na tej drodze.


Zdrowie, izolacja akustyczna i oszczędność wody: 3 wyłaniające się kwestie

 

„Home 22” zwrócił uwagę także na inne kwestie związane z remontem mieszkania. Po pierwsze, temat zdrowia. Wzmocniony oczywiście przez kryzys Covid, wykracza poza instalację oczyszczacza powietrza (co jest najczęściej cytowanym projektem). Wiele rodzin wymienia zdrowie jako ważny element w związku z pojawieniem się pierwszego dziecka … Jeśli nie znajdą jasnego rozwiązania, sprzedawcy mogą pomóc.

 

Drugim słabym sygnałem wynikającym z badania jest izolacja akustyczna. Choć w mieszkaniach jest to bardziej powszechne i rzadziej wymieniane spontanicznie, to jednak stanowi główne źródło niezadowolenia, zwłaszcza w pomieszczeniu biurowym i sypialni. Jednak mieszkańcy wyrażają niewiele jasnych prognoz, bo i tu nie widzą prostych i oczywistych rozwiązań.

 

Wreszcie ostatni punkt dotyczy oszczędności wody. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdatnianie, czy o rekuperację, jest to główny punkt zainteresowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy jeśli chodzi o instalację wodną w domach. Ten zamiar zmiany motywowany jest przede wszystkim względami ekonomicznymi, ale także ekologicznymi. Brak systemu rekuperacji wody był jednym z głównych problemów poruszanych przez respondentów dotyczących ogrodu. Ze względu na zmiany klimatyczne i nadchodzące coraz intensywniejsze susze, na sklepach ADEO spoczywa prawdziwa odpowiedzialność.

 

Coraz bardziej wszechstronne mieszkania

 

Nowa hierarchia wszystkich tych spraw wynika po części z kryzysu zdrowotnego: więcej czasu spędzano i spędza się w domu. Klienci marek ADEO przeżywali ten okres jako czas ponownego zamieszkania i transformacji swoich mieszkań. Mieszkanie jest obecnie wielofunkcyjną przestrzenią życiową, w której pojawiają się nowe aktywności, takie jak sport w domu (uprawiany obecnie przez 50% respondentów) i oczywiście praca zdalna, silny trend od początku kryzysu Covid, na który powołuje się 44% respondentów.

 

Pokój dzienny jest teraz bardziej wszechstronny i może być używany do rozrywki, sportu lub pracy. Jest to drugie najważniejsze pomieszczenie do poprawy dla naszych grup docelowych, podczas gdy najważniejsza jest kuchnia. Staje się również centralnym elementem dobrego samopoczucia i idei „pozytywnego mieszkalnictwa”.

 

Wreszcie, innym trendem wzmocnionym przez kryzys zdrowotny są przestrzenie zewnętrzne, które są obecnie również kluczem do poprawy samopoczucia i warunków życia. 38% respondentów wybiera nawet określenie „na zewnątrz” zamiast „wewnątrz”, aby opisać swoje idealne mieszkanie. Ten zewnętrzny obszar jest również wielofunkcyjny, z zastosowaniem podzielonym pomiędzy aktywności sportowe, rozrywkę, majsterkowanie, pranie … ale jego główną rolą pozostaje relaks i oczywiście ogrodnictwo!

 

Dowiedz się więcej :
Pandemia i lockdown, postrzeganie oraz wpływ na mieszkańców i mieszkania

28%

budżetu mieszkaniowego

przeznaczane jest na energię - podają respondenci

1

1 na 2 respondentów

ma stanowczy zamiar zmniejszenia swojego zużycia energii

1

na 2

mieszkańców uprawia sport w domu

44%

regularnie

pracuje zdalnie