Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Podejście ADEO do różnorodności i inkluzywności, które zostało oficjalnie wprowadzone rok temu, nie jest nowe. Obecnie nabiera ono nowego wymiaru, od inicjatyw lokalnych po globalne ambicje ADEO.

„W 2019 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród wszystkich naszych interesariuszy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ADEO pozytywnie wpływa na świat” – wyjaśnia Ophélie Leboucher, liderka ds. różnorodności i inkluzywności w ADEO. Różnorodność i włączenie społeczne pojawiły się jako obszar zainteresowania. Temat, który już jest w sercu naszej firmy, zbudowany na prawdziwych ludzkich wartościach, ale który staje się tematem strategicznym.

 

Podejście globalne

 

Różnorodność i włączenie społeczne są już od kilku lat przedmiotem lokalnych inicjatyw. „Nie zaczynaliśmy od niczego, daleko od tego! Wprowadzenie globalnego podejścia oznacza nadanie większej widoczności działaniom lokalnym i ich wzmocnienie. „Zdecydowaliśmy się wyznaczyć dwa priorytety dla wszystkich naszych firm: równość płci i niepełnosprawność, ponieważ te kwestie są uniwersalne i aktualne we wszystkich krajach, w których działamy, a także dlatego, że zostały określone jako priorytety w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), których jesteśmy sygnatariuszem. Każda nasza firma również zapraszana do pracy nad lokalnymi inicjatywami, które mają dla niej sens pod względem kulturowym” – wyjaśnia Ophélie. Do 2024 r. wszystkie nasze firmy muszą mieć w swoich zespołach 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych i kierowników budowy, a także spełnić obowiązujące w danym kraju limity prawne dotyczące włączenia osób niepełnosprawnych (lub czynić stałe postępy w wysokości 10% rocznie, jeśli zostały one już spełnione lub jeśli nie zostały spełnione). Ponieważ temat ten jest niezwykle ważny dla ADEO, każda nasza firma wyznaczyła przedstawiciela ds. różnorodności i inkluzywności, który monitoruje postępy projektu za pomocą wskaźnika płci.

 

Wsparcie specjalne

 

Aby umożliwić swoim firmom realizację tych ambitnych celów, ADEO podpisało najpierw Zasady na rzecz równouprawnienia kobiet ONZ i zostało członkiem Globalnej Sieci Biznesu i Niepełnosprawności MOP. Ale na tym się nie kończy: „Dostarczamy naszym firmom również np. matrycę do obliczania równej płacy i pracujemy nad innymi tematami, takimi jak rodzicielstwo, które wpływa na rozwój zawodowy kobiet.

 

W trzech pilotażowych firmach ADEO rozpoczęto również diagnozę płci, aby dokonać bilansu praktyk, procesów i narzędzi z zakresu HR i zarządzania oraz ustalić plany działania.

„To prawdziwa zmiana kulturowa, którą musimy przeprowadzić, dlatego też od teraz do końca roku zamierzamy zaoferować naszym 150 000 pracownikom dwa moduły szkoleniowe, aby zwiększyć świadomość na temat różnorodności i inkluzywności oraz roli każdej osoby w tej transformacji. Kolejny moduł będzie dostępny w tym samym czasie i będzie dotyczył zachowań integracyjnych. Będzie to wynik pracy, którą obecnie prowadzimy z ponad 700 pracownikami w celu współtworzenia karty zachowań integracyjnych ADEO. Karta zostanie wręczona 13 grudnia, jednocześnie z ogłoszeniem zwycięzców wewnętrznego wyzwania „Get Involved Awards”, które nagradza najlepsze inicjatywy w zakresie różnorodności i inkluzywności. Nie ma wątpliwości: w ciągu zaledwie jednego roku ADEO naprawdę podniosło poprzeczkę!

 

Nadzorowane zobowiązania.
100% zespołów i dostawców ma dostęp do otwartego i bezpiecznego kanału Whispli do zgłaszania zachowań niezgodnych z przepisami. No i oczywiście dostępni są eksperci ds. różnorodności i inkluzywności, do których można również się zgłosić.

26%

kobiet

jest liderami i kierownikami budowy

5,2%

osób niepełnosprawnych

w Leroy Merlin Polska

3,6%

osób niepełnosprawnych

w Bricoman France