Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Ενεργώντας θετικά και φροντίζοντας τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Κάθε χρόνο,
ο εκτός οικονομικών απολογισμός μας αναφέρει τη μέτρηση των επιπτώσεών μας, σε επίπεδο τόσο ανθρώπινο όσο και περιβαλλοντικό.

Η στρατηγική μας αποκτά τώρα μια νέα διάσταση, θέτοντας τις επιπτώσεις στο επίκεντρο των μελημάτων μας.

Η θετική δράση σημαίνει δράση σε δύο επίπεδα: ανθρώπινο και περιβαλλοντικό. Πρόκειται για τη φροντίδα των ανθρώπων με παράλληλη προστασία του πλανήτη. Σημαίνει κινητοποίηση των δυνάμεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας προς όφελος ενός περιβάλλοντος που σέβεται την εργασία των συνεργατών, των προμηθευτών και των εταίρων, προστατεύει τους πόρους και το περιβάλλον και είναι προσβάσιμο σε όλους

Ανάπτυξη του ανθρώπου:
Στην ADEO, θέτουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Ως θεμέλιο της κουλτούρας μας και ως καθημερινή πρόκληση, αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να αναπτυχθούν και να αποκαλύψουν τις δυνατότητές τους.

Προστασία της υγείας και διασφάλιση της ασφάλειας

 

Η φροντίδα για την ασφάλεια των συνεργατών, των εταίρων και των πελατών μας αποτελεί πρωταρχική μας ευθύνη. Είναι καθήκον μας να επιτρέπουμε σε όλους να κινούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Έτσι, ασφαλίζουμε τους χώρους πωλήσεων, αποθήκευσης και εφοδιαστικής και διασφαλίζουμε ότι ο εξοπλισμός είναι στη θέση του και ότι όλοι εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας.
Για να επιτύχουμε τον στόχο μας για μηδενικά εργατικά ατυχήματα και μηδενικές επαγγελματικές ασθένειες, έχουμε εφαρμόσει μια συγκεκριμένη προσέγγιση «Safety First» για την οποία κινητοποιείται ολόκληρη η επιχείρηση.

 

Προσφέροντας μια επιτυχημένη εμπειρία στους συνεργάτες

 

Με την ένταξή τους στην ADEO, οι συνεργάτες μας ανακαλύπτουν ένα μοναδικό μοντέλο ηγεσίας που τους επιτρέπει να ολοκληρωθούν γύρω από τέσσερις βασικές αξίες: αυθεντική, ανοιχτή, αλληλοεξαρτώμενη και αποτελεσματική. Υπογράφουμε ένα πραγματικό «human deal» μαζί τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γίνουν ηγέτες ενός θετικού μέλλοντος. Είμαστε εδώ για να τους προσφέρουμε μια μοναδική επαγγελματική σταδιοδρομία όπου αποκτούν νέες δεξιότητες και εξελίσσονται στους ρόλους τους. Είναι σημαντικό για εμάς οι συνεργάτες μας να αναπτύσσουν στο μέγιστο βαθμό την απασχολησιμότητά τους.

 

Η ανάπτυξη του μάνατζμεντ εγγύτητας

 

Αν οι συνεργάτες μας μπορούν να είναι αυτόνομοι ηγέτες και να επενδύουν στην αποστολή τους, αυτό συμβαίνει επειδή συνοδεύονται από διευθυντές των οποίων ο ρόλος είναι να συμπεριλαμβάνουν, να δίνουν εναύσματα, να συνδέουν και να ενισχύουν. Ένα μοντέλο διαχείρισης που συνάδει με το μοντέλο ηγεσίας μας, το οποίο επιτρέπει στους 110.000 συνεργάτες μας να είναι ηγέτες και συντελεστές μέσα σε κινητοποιημένες ομάδες.

 

Προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης

 

Ως διεθνής όμιλος, είναι απαραίτητο για εμάς να αναπτύξουμε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς που να αξιοποιεί την ποικιλομορφία των εργαζομένων μας.
Η ADEO έχει θέσει δύο στόχους προτεραιότητας: την ισότητα των φύλων και την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

 

Αυτά τα 2 θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας, επειδή είναι παγκόσμια και επίκαιρα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Και αποτελούν μέρος των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Όμως, η διαφορετικότητα δεν σταματά σε αυτές τις δύο διαστάσεις, και στις επιχειρήσεις μας εξετάζονται και άλλα θέματα, όπως η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η κοινωνική καταγωγή.

 

Βελτίωση της κατοικίας
Σύμφωνα με την εταιρική μας αποστολή “We make home a positive place to live”, θέλουμε να κάνουμε τους χώρους ζωής – τις κατοικίες μας, τον πλανήτη μας – πιο θετικούς.
Για τους κατοίκους, αυτό σημαίνει να τους προσφέρουμε λύσεις για μια κατοικία υγιή, ενσωματωμένο στο περιβάλλον της, που εξοικονομεί νερό και ενέργεια.
Και για τον πλανήτη, αυτό σημαίνει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και διασφάλιση της διατήρησης των πόρων.

 

Προσφορά θετικών προϊόντων

 

Στην ADEO, εξετάζουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του μέχρι το τέλος της ζωής του.
Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε αναπτύξει μια μοναδική προσέγγιση “Positive Products”, η οποία βασίζεται σε 6 πυλώνες και συνδυάζει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Κάθε στάδιο του κύκλου ζωής αντιμετωπίζεται μέσω πολιτικών και δεσμεύσεων. Μέσω αυτών των δεσμεύσεων, επιδιώκουμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπό μας και ιδίως τον αντίκτυπο σε αποτύπωμα άνθρακα.

 

Για εμάς, θετικά προϊόντα είναι τα προϊόντα που προέρχονται από υπεύθυνους πόρους, παράγονται με υπεύθυνο τρόπο, σέβονται την υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη και είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να διαρκούν. Αυτό απαιτεί από εμάς να συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, τους εταίρους μας και άλλους παράγοντες του οικοσυστήματός μας, ώστε να παρέχουμε στους κατοίκους προϊόντα που ασφαλή, των οποίων η συσκευασία περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ή προέρχεται από την ανακύκλωση, και είναι καινοτόμα.

 

Μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

 

Για να περιορίσουμε τις εκπομπές CO2, αναλαμβάνουμε δράση τόσο στη μεταφορά εμπορευμάτων, βελτιστοποιώντας το ποσοστό φόρτωσης των φορτηγών, και αναπτύσσοντας τη διασύνδεση, όσο και στις αποθήκες και τα καταστήματά μας ακολουθώντας τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, η ADEO μειώνει την κατανάλωση νερού (ή προμηθεύεται νερό με βιώσιμο τρόπο) και διασφαλίζει ότι κάθε εγκατάστασή της έχει μια τοπική φιλοδοξία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Φροντίζουμε επίσης ώστε κάθε επιχείρησή μας να διαχωρίζει τα απόβλητά της και να τα ανακυκλώνει όπου υπάρχουν κανάλια ανακύκλωσης. Τέλος, ενεργούμε επίσης με βάση την ψηφιακή μας κατανάλωση, εφαρμόζοντας ενάρετες πρακτικές.