Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

A positive place

Προς μια θετική κατοικία

 

Για εμάς, θετική κατοικία είναι ένα υγιές, ασφαλές, άνετο σπίτι, όπου αισθανόμαστε καλά, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής και, κυρίως, το οποίο σέβεται το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους. Θετική κατοικία είναι η κατοικία που παράγει ενέργεια (ηλιακή, αιολική), νερό (ανάκτηση), τροφή (κήπος) και ακόμη και πρώτες ύλες (ανακτημένα και ανακυκλωμένα απόβλητα).

 

Η κατοικία πρέπει να συνεχίσει να είναι ένας τόπος ευτυχισμένων σχεδίων, όπου ο καθένας κι η κάθε μια ενεργεί υπεύθυνα, κάνοντας τις σωστές επιλογές και λαμβάνοντας σωστές συμβουλές.
Έχοντας συνείδηση του ρόλου μας, δημιουργούμε την παγκόσμια πλατφόρμα για την θετική κατοικία, ώστε να μπορέσουν όλοι, όπου κι αν βρίσκονται, να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις. Στα καταστήματά μας και στις marketplaces μας, προτείνουμε προϊόντα με σεβασμό, αποτέλεσμα της συνεργασίας και της υπεύθυνης προσέγγισης με τους προμηθευτές και τους εταίρους μας. Διότι, μαζί είναι που μπορούμε να δράσουμε για τον πλανήτη μας, παράγοντας, εμπορευόμενοι και καταναλώνοντας θετικά. Ο καθένας στο δικό του επίπεδο έχει να παίξει ένα ρόλο.

90%

των εργοστασίων μας

συμμορφώνονται με τις βαθμολογίες Α, Β και C μετά από έλεγχο ποιότητας

Restricted Substances List

(RSL)

περιέχει τον κατάλογο των ουσιών που πρέπει να αποκλείονται ή να περιορίζονται στα προϊόντα μας

“Safe for people”

είναι μια σήμανση που εγγυάται τη συμμόρφωση του προϊόντος

με τους ειδικούς κανονισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες και τη γενική υποχρέωση ασφάλειας

Θετικές λύσεις

Η ζωή σε ένα περιβάλλον υγιές, ασφαλές, υπεύθυνο, βιώσιμο, οικονομικά αποδοτικό και άνετο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το ευ ζην των κατοίκων.
Δημιουργώντας και καθιστώντας προσβάσιμες σε όλους λύσεις για την κατοικία με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συμβάλλουμε στην ουδετερότητα του ισοζυγίου άνθρακα και στην προστασία του πλανήτη, της κατοικίας που μοιραζόμαστε όλοι.

Προχωρώντας παραπέρα