Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Postawienie ludzi w sercu naszego zaangażowania to uczynienie bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów pierwszą z naszych wartości.
Marc Sallebert, Lider Bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach ADEO, kierował wdrażaniem naszej strategii Safety First i koordynuje społeczność Liderów Bezpieczeństwa na naszej platformie. Przedstawia nam szczegółowo swoją wizję bezpieczeństwa pracy i jej realizację w przedsiębiorstwach ADEO.

Safety First, zobowiązanie do zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa

 

Marc Sallebert, prawdziwy animator społeczności Liderów Bezpieczeństwa, zaangażowany w swoją pracę, współpracuje z różnymi branżami i innymi Liderami Bezpieczeństwa. Jego misja? Każdego dnia podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy i chorób zawodowych, zarówno w przedsiębiorstwach ADEO, jak i u wszystkich naszych partnerów. Element „bezpieczeństwo” jest uwzględniany w całym łańcuchu wartości: od wydobycia surowców, poprzez dostawę produktów końcowych do naszych klientów, aż do końca życia naszych produktów.
„W ADEO Liderzy Bezpieczeństwa stoją na straży bezpieczeństwa naszych zespołów, chociaż bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich: każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych”, wyjaśnia Marc Sallebert. „Chcemy, aby bezpieczeństwo było częścią codziennego i automatycznego zachowania w każdym zawodzie, zgodnie z przepisami każdego kraju, w którym działamy. ”

 

 

Sieć dedykowana bezpieczeństwu w przedsiębiorstwach ADEO

 

Przez cały rok Marc współpracuje ze swoimi odpowiednikami w różnych przedsiębiorstwach. To dzięki wspólnej pracy udało im się ustanowić zarządzanie i wspólne zasady bezpieczeństwa.
„Eksperci terenowi zgłaszają problemy, zagrożenia; a my wspólnie opracowujemy najlepsze praktyki, aby im zaradzić” , – wyjaśnia Marc.
Liderzy Bezpieczeństwa stworzyli również znak „Safe Place To Work” (Bezpieczne Miejsce Pracy), stanowiący nagrodę dla sklepów, w których przez 1 rok, 2 lata i 1000 dni nie doszło do żadnego wypadku.

 

„Bezpieczeństwo to trwałe zobowiązanie, a nie tymczasowy priorytet. ”
Marc Sallebert, Lider Bezpieczeństwa ADEO

 

 

Podstawy strategii Safety First

 

Marc Sallebert traktuje bezpieczeństwo jak każdą inną działalność przedsiębiorstwa. Potrzebuje ona odrębnego procesu i musi mieć pozytywny wpływ na każdego menedżera.
„Wymaga procesu bezpieczeństwa, który jest zobiektywizowany, ujęty w budżecie, zarządzany i przekazywany różnym interesariuszom” — dodaje.

 

Dążąc do uczynienia z ADEO głównego gracza w kwestii bezpieczeństwa w sektorze mieszkaniowym, Marc i społeczność Liderów Bezpieczeństwa wyznaczyli kilka filarów:

 

 • Ramy prawne i pisemne zasady;
 • Strategia zarządzana lokalnie i globalnie z jasnymi wskaźnikami efektywności;
 • Stała kontrola operacji;
 • Rozpowszechnienie Safety First wśród wszystkich interesariuszy.

 

 

Strategia z silnymi markerami, wdrożona w 2022 r.

 

Od końca 2021 r. strategia Safety First wyznaczyła 4 priorytetowe kierunki:

 • Zarządzanie 100% Safety First: szkolenie naszych pracowników i menedżerów oraz włączenie komponentu „Bezpieczeństwo” do premii za postęp;
 • Postawa bezpieczeństwa: zaangażowanie 150 000 naszych pracowników na rzecz bezpieczeństwa własnego i innych poprzez codzienne szkolenia i podnoszenie ich świadomości;
 • Organizacja: Lider Bezpieczeństwa poświęca 100% swojego czasu w każdym przedsiębiorstwie ADEO;
 • Bezwypadkowy przepływ towarów: zmniejszenie ryzyka, od projektu do dostawy do naszych klientów, poprzez pakowanie, zasady paletyzacji, zasady ruchu drogowego i współistnienia między maszynami a pracownikami itp.

 

Strategia ta zapewniła spadek wskaźnika wypadków oraz wskaźnika ciężkości wypadków w 2022 roku. „Często traktujemy bezpieczeństwo jako ograniczenie, ale ja postrzegam je jako szansę poprawy relacji międzyludzkich i doskonałości operacyjnej, a także powód do dumy z przynależności do organizacji, która Nas chroni” – podsumowuje Marc Sallebert, który liczy na zaangażowanie każdego ze 150 000 pracowników ADEO w osiągnięcie wyniku zero wypadków.

 


 

Dla ADEO bycie przedsiębiorstwem Safety First oznacza:

 

 • Cel zero wypadków przy pracy i zero chorób zawodowych;
 • Powiązanie wydajności z warunkami zapewniającymi bezpieczne i zdrowe środowisko pracy;
 • Zapisywanie bezpieczeństwa w pierwszej linii naszych raportów;

ponad 35 pracowników

zatrudnionych do realizacji

strategii Safety First w Leroy Merlin

ponad 1000 dni

bez wypadku

w 56 sklepach

ponad 1 rok

bez wypadku

w 201 sklepach