Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Priorytetem ADEO jest zagwarantowanie dostępu do produktów, które poprawiają warunki mieszkaniowe przy jednoczesnej ochronie środowiska i zdrowia mieszkańców. W tym celu przedsiębiorstwa ADEO rozpoczęły realizację podejścia „Positive Products”, które umożliwia im doskonalenie oferty przez cały okres użytkowania produktów.

Poprawa wpływu produktów

 

Produkty oferowane przez ADEO wywierają wpływ na planetę i mieszkańców. Jako handlowiec, ADEO ma obowiązek kontrolować i łagodzić ten wpływ poprzez wybieranie bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych rozwiązań. Wyzwanie to jest echem rosnącej troski wśród mieszkańców, którzy coraz częściej, przy zakupie produktu, zwracają uwagę na wymiar środowiskowy i ludzki.

 

Podejście „Positive Products”, zainicjowane w 2020 roku, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Stanowi ono fundament jakościowy wszystkich ofert przedsiębiorstw ADEO i umożliwia zespołom produktowym działanie na każdym etapie cyklu życia produktu. Podejście to obejmuje nie tylko zmniejszenie śladu węglowego, ale również aspekty społeczne i wpływ na zdrowie.

 

 

Działanie na każdym etapie cyklu życia

 

Zespoły produktowe koncentrują się w pierwszej kolejności na stosowanych surowcach i chętniej wybierają zasoby certyfikowane, nadające się do recyklingu lub pochodzące z recyklingu, np. drewno stosowane w produktach pochodzi z certyfikowanych lasów. Dbają również o to, aby dostawcy i zakłady, z którymi współpracuje ADEO, przestrzegały praw człowieka i praw pracowniczych. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby potrafiły one zarządzać środowiskowymi i społecznymi wpływami swoich zakładów.

 

Z kolei skład i konstrukcja produktów są ściśle monitorowane, aby upewnić się, że nie stanowią one żadnego zagrożenia dla zdrowia. Monitoruje się stosowanie substancji niebezpiecznych, wybierając bezpieczniejsze alternatywy i zapewniając zespołom dostęp do środków ochrony indywidualnej.
Również opakowania, zoptymalizowane i stopniowo projektowane ekologicznie, przyczyniają się do ograniczenia wpływu produktów.
Tam, gdzie jest to możliwe, produkty posiadają cechy odpowiedzialnego użytkowania, pozwalające klientowi na zmniejszenie zużycia wody lub energii.

 

Produkt trwały w czasie to produkt, który będzie miał mniejszy wpływ na środowisko. Dlatego przedsiębiorstwa ADEO oferują produkty zaprojektowane tak, aby można je było naprawić: części zamienne są dostępne dla klientów, a okres gwarancji na produkt zostaje wydłużony.

 

 

Home Index: wspólny punkt odniesienia dla ADEO, dostawców i klientów

 

Podejście Positive Products doprowadziło ADEO do stworzenia Home Index, czyli oceny od A do E, przypisanej każdemu produktowi. Ten system oceny, bezprecedensowy w sektorze DIY, umożliwia mieszkańcom natychmiastowy odczyt wpływu każdego produktu, dając jednocześnie dostęp do dodatkowych informacji pozwalających lepiej zrozumieć ten wpływ.

 

Wdrażany stopniowo od 2023 r., Home Index jest nowym narzędziem dostępnym dla doradców handlowych w sklepach i stanowi kolejny krok w przejrzystej relacji między nami a dostawcami, aby wspólnie iść naprzód na rzecz pozytywnego mieszkalnictwa.

1

podejście poprawy

środowiskowego i społecznego śladu produktów

75%

wykorzystywanego drewna

pochodzi z certyfikowanych lasów (2021)

50%

sprzedaży ma się odbywać

z wykorzystaniem produktów oznaczonych literami A, B lub C (do 2025 r.)

2023 r.:

Wdrożenie Home Index

w Leroy Merlin Francja