Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

Leroy Merlin Source we współpracy z Ademe (od redakcji: Agencja Środowiska i Zarządzania Energią) zleciły dwóm naukowcom zbadanie zwyczajów gospodarstw domowych we Francji w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach. Cel: lepsze zrozumienie zachowań w celu pogłębienia wiedzy i tym samym przyczynienia się do poprawy jakości powietrza w domu.

Opracowywanie rozwiązań dla domu w służbie osobom starszym, zdrowie, środowisko życia, renowacja energetyczna itd. były pierwszymi tematami badań Leroy Merlin Source, sieci badań nad warunkami mieszkaniowymi Leroy Merlin France. „A potem, dwa lata temu, postanowiliśmy skupić się na trwałych rozwiązaniach dla domu” wyjaśnia Claire Letertre, kierująca projektem i odpowiedzialna za działalność Leroy Merlin Source. „To wtedy Gaëtan Brisepierre, socjolog specjalizujący się w transformacji ekologicznej i energetycznej budynków, oraz Claire-Sophie Cœudevez, inżynier i dyrektor Medieco Conseil et Formation, będący członkami grupy ds. zdrowia, mieszkalnictwa i środowiska Leroy Merlin Source, zaproponowali nam jakość powietrza jako przedmiot badań. To prawda, że covid zmusił nas do zwrócenia uwagi na powietrze w pomieszczeniach, wentylację, jej znaczenie dla zdrowia… Ciekawi nas, jak po zakończeniu pandemii postrzegany jest ten temat” Ademe zdecydowała się wesprzeć to badanie; szóste we współpracy z Leroy Merlin Source.

 

Dobre praktyki: badanie i podnoszenie świadomości
Nasi dwaj badacze najpierw sprawdzili aktualną sytuację badawczą w tym temacie.
Potwierdziła ona przede wszystkim, że często łączy się powietrze wewnętrzne z powietrzem zewnętrznym, badania są najczęściej ilościowe (pomiary, koszty) i nie wykonano dokładnego, socjologicznego podejścia do zwyczajów. „Jesteśmy w trakcie wyboru dwunastu gospodarstw domowych, z którymi będziemy utrzymywać kontakt do końca roku, aby lepiej zrozumieć ich zachowania. Wszystkie wywiady będą miały inny temat główny zgodnie z trzema profilami gospodarstw domowych i trzema podejściami: instalacja wentylacji w ramach renowacji, zakup farby lub produktu pochodzenia naturalnego oraz użycie urządzenia do pomiaru jakości powietrza”– wyjaśnia Claire-Sophie Coudevez. „Podczas naszych rozmów będziemy ich również edukować w zakresie najlepszych praktyk. Na koniec sprawdzimy, czy te gospodarstwa domowe zmieniły swoje przyzwyczajenia.” Wyniki badania będą dostępne w połowie przyszłego roku. Claire Letertre będzie odpowiedzialna za ich rozpowszechnienie i wykorzystanie zarówno w obrębie Grupy, jak i na zewnątrz: „Nasze zespoły rynkowe będą mogły je wykorzystać do oferowania produktów lub usług. Wyniki te oczywiście pogłębią wiedzę dużej wspólnoty mieszkaniowej, umożliwiającą prowadzenie dyskusji. Dzięki tego typu badaniom przyczyniamy się do realizacji celu ADEO: zbudowania globalnej platformy na rzecz pozytywnego mieszkalnictwa”.

 


Leroy Merlin Source, umysł badawczy
Utworzony w 2005 r. Leroy Merlin Source skupia badaczy, specjalistów i podmioty z rynku mieszkaniowego w celu tworzenia i rozpowszechniania oryginalnej wiedzy na temat nowych sposobów życia i mieszkania. W swoim podejściu skupia się na naukach humanistycznych i społecznych, projektach i podejściach artystycznych. Niektóre projekty badawcze realizowane są we współpracy z instytucjami publicznymi, prywatnymi firmami lub stowarzyszeniami. Wyniki prac są publikowane w formie open source na stronie Leroy Merlin Source, udostępniane pracownikom w różnych formatach oraz regularnie wykorzystywane przez autorów projektów badawczych na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach.

1

pierwsze badanie

na temat jakości powietrza w pomieszczeniach z perspektywy nauk społecznych

12

gospodarstw domowych

pytanych o ich zwyczaje

1

ocena

przyjęcia dobrych zwyczajów