Звертаємо вашу увагу на можливі спроби шахрайства.

Ми ніколи не попросимо вас повідомити особисту інформацію.
Зверніть увагу, що всі офіційні адреси електронної пошти ADEO мають таку структуру: "ім'я.прізвище@adeo.com", жоден інший формат не використовується.
Будьте обережні!

Добробут людини має знаходитись у самому центрі нашої діяльності, а безпека наших співробітників і клієнтів має бути найвищою цінністю.
Марк Сальбер, Керівник із питань безпеки групи компаній ADEO, став ініціатором упровадження стратегії «Безпека понад усе» та координує діяльність інших відповідальних за безпеку. Він розповідає нам про своє бачення безпеки на робочому місці та про те, як воно реалізується на підприємствах групи ADEO.

«Безпека понад усе» – це обов’язок гарантувати безпеку для всіх

 

Марк Сальбер є справжнім лідером із питань безпеки. Він щиро любить свою роботу, яку виконує у тісній співпраці з іншими відповідальними за безпеку та фахівцями інших профілів.
У чому полягає його місія? Повсякденне зниження ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань як у підприємствах ADEO, так і серед персоналу зацікавлених сторін. Безпекові міркування беруться до уваги в усьому ланцюгу вартості: від видобування первісної сировини до постачання готових товарів нашим клієнтам та до самого закінчення циклу життя наших продуктів.
«На варті безпеки колективів ADEO стоять спеціально призначені спеціалісти, але це є також відповідальністю всіх: кожний має пильнувати власну безпеку та безпеку оточуючих», – пояснює Марк Сальбер. «Ми хочемо, щоб автоматичною повсякденною звичкою наших робітників стало виконання правил безпеки з урахуванням вимог нормативних документів усіх країн, у яких ми працюємо».

 

 

Мережа відповідальних за питання безпеки у групи компаній ADEO

 

Протягом цілого року Марк співпрацює зі своїми колегами з різних підприємств групи. Завдяки їхній співпраці були сформульовані загальні принципи та керівні положення безпеки.
«Відповідальні на місцях повідомляють про проблеми та ризики, після чого ми разом визначаємо рішення для їх усунення», – розповідає Марк.
Відповідальні за безпеку також створили нагороду «Безпечне місце роботи», яку щорічно присуджують магазинам, у яких не сталося жодного нещасного випадку протягом одного року, двох років або 1000 днів.

 

«Безпека є нашим довгостроковим обов’язком, а не тимчасовим пріоритетом»
Марк Сальбер, Керівник із питань безпеки ADEO

 

 

Основи стратегії «Безпека понад усе»

 

Марк Сальбер розглядає безпеку як окремий напрямок діяльності підприємства. Вона потребує створення спеціального процесу та має позитивно впливати на роботу кожного керівника.
«Це означає, що процес безпеки має забезпечуватись відповідним фінансуванням, має бути об’єктивним, керованим та зрозумілим різним зацікавленим сторонам», – каже він.

 

Маючи амбітну мету зробити ADEO лідером із безпеки у сфері благоустрою житла, Марк та інші відповідальні за питання безпеки заклали для цього певні основи:

 

 • нормативну базу у вигляді письмових правил;
 • керовану на локальному та глобальному рівнях стратегію з чіткими показниками ефективності;
 • постійний контроль виконання робіт;
 • інформаційні повідомлення «Безпека понад усе» всім зацікавленим сторонам.

 

 

Стратегію було задіяно у 2022 році з вражаючими результатами

 

Починаючи з кінця 2021 року стратегія «Безпека понад усе» передбачає 4 основних напрямки:

 • Управління за принципом «100 % безпека понад усе»: навчання співробітників та керівного складу; урахування безпекових результатів при визначенні премій персоналу;
 • Безпека як звичка: навчання всіх 150 тисяч наших співробітників правилам власної безпеки та безпеки інших, уведення правил безпеки у повсякдення;
 • Організаційна структура: У кожному підприємстві ADEO призначено керівника із безпеки, який присвячує безпековим питанням 100 % свого часу;
 • Досягнення нульового травматизму при керуванні потоками товарів: зменшення ризиків при виконанні всіх робіт від проектування до доставки товарів замовникам за рахунок відповідного упаковування, пакетування та дотримання правил безпечного використання механічного обладнання тощо.

 

Стратегія уже почала приносити результати: у 2022 році відбулося зниження кількості та тяжкості нещасних випадків. «Нерідко правила безпеки сприймаються як обмеження, але я розглядаю їх як можливість налагодити людські стосунки та покращити ефективність роботи, як привід для гордості за приналежність до компанії, яка вас захищає», – підсумовує Марк Сальбер, який розраховує на допомогу всіх 150 тисяч співробітників ADEO у досягненні нульового травматизму.

 


 

Для ADEO як підприємства безпека має значення понад усе. Що це означає?

 

 • Нашою метою є досягнення нульових рівнів травматизму на робочому місці та професійних захворювань;
 • Ми прагнемо пов’язати ефективність праці з розвитком практик, що гарантують безпечні та здорові умови праці;
 • Безпекові питання займають найперші рядки нашої звітності;

+ 35 співробітників

відповідають за впровадження стратегії

«Безпека понад усе» у Leroy Merlin

+ 1000 днів

без нещасних випадків

у 56 магазинах

+ 1 року

без нещасних випадків

у 201 магазині