Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe próby oszustwa.

Nigdy nie poprosimy Państwa o przekazanie swoich danych osobowych.
Przypominamy, że wszystkie oficjalne adresy e-mail ADEO są zbudowane w następujący sposób: "imie.nazwisko@adeo.com", nie używamy żadnego innego formatu.
Prosimy o zachowanie czujności.

110 000 liderów, 1 przywództwo

Każdy z liderów ADEO jest przedsiębiorcą i współtwórcą.
Nasz model przywództwa spełnia zarówno oczekiwania indywidualne, jak i zbiorowe: razem działamy pozytywnie na planecie, naszym wspólnym domu, będąc użytecznymi dla siebie, dla innych i dla świata.

Oferujemy naszym pracownikom „human deal” oparty na logice wzajemnego tworzenia wartości. Zobowiązuje on kobiety i mężczyzn do działania zarówno dla siebie, jak i dla zbiorowości w ramach unikalnej kultury dzielenia się.

Współpracownicy liderzy, przedsiębiorcy i współtwórcy…

 


Bycie liderem,
oznacza spersonalizowane, zróżnicowane i szybko zmieniające się doświadczenie zawodowe. Oznacza to samodzielne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Nasi pracownicy budują przyszłość, będąc użytecznymi i rozwijając swój potencjał dzięki możliwościom szkolenia i mobilności oferowanym przez przedsiębiorstwa ADEO. Korzystają oni z podziału zysków w postaci premii za postęp i udziału w zyskach, a 100 000 z nich jest udziałowcami.

 


Bycie przedsiębiorcą,
oznacza bycie częścią otwartej i połączonej organizacji, w której każda osoba może działać jako lider swoich społeczności, w połączeniu ze swoim ekosystemem w logice wzajemnej użyteczności. Odwaga i podejmowanie działań jak najbliżej mieszkańców, profesjonalistów, partnerów, obywateli i użytkowników naszych platform to główna siła naszego DNA.

 


Bycie współtwórcą,
oznacza bycie częścią wspólnoty, która stawia ludzi w centrum swoich zainteresowań. Relacje międzyludzkie są bogate w dzielenie się, zespoły są zgrane, animowane przez życzliwych i angażujących menedżerów. Każdy pracownik na swoim poziomie przyczynia się do budowania naszej platformy dla pozytywnego mieszkalnictwa.

 

…którzy dobrze czują się w swojej pracy

 

Aby każdy pracownik, indywidualnie i zbiorowo, mógł rozwijać swój talent i doświadczać prawdziwego przywództwa, musi mieć jak najlepsze warunki pracy. Dlatego w 2019 roku wprowadziliśmy proces ciągłego doskonalenia naszej polityki kadrowej.

 

Zaangażowanie i satysfakcję wszystkich pracowników mierzymy za pomocą kluczowego wskaźnika: Employee eXperience Index (EXI). To słuchanie i regularne analizowanie doświadczeń pracowników pozwala nam stworzyć koło sukcesu, w którym nasze zespoły czują się coraz bardziej uwzględnione i zaangażowane w swoje doświadczenia zawodowe.

 

Środek ten może być skuteczny tylko wtedy, gdy będą mu towarzyszyć konkretne działania w terenie. Przedsiębiorstwa ADEO podejmują niezbędne kroki, aby stale poprawiać samopoczucie naszych zespołów.

 

Bycie liderem ADEO oznacza dobre samopoczucie w swojej pracy, aby jak najlepiej dzielić się wspólną motywacją: chęcią pozytywnego działania, umiejętnością dzielenia się, aby stale się rozwijać, oraz umiejętnością działania w celu tworzenia wartości. Dołączenie do naszych firm oznacza stanie się przedsiębiorcą przyszłości, ambasadorem pozytywnego mieszkalnictwa.

+12%

dla Employee Net Promoter Score (EXI)

w latach 2020 i 2021

ponad 50 000

współpracowników

zatrudnionych w ciągu 5 lat

87%

współpracowników

są przeszkoleni w zakresie kodeksu etycznego ADEO