Pracownicy Adeo: społeczność 150 000 liderów

W Adeo każdy jest liderem! Pomagając tworzyć wartość o charakterze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym w społecznościach lokalnych na całym świecie, 150 000 naszych oddanych pracowników pełni rolę przewodników na drodze do lepszej przyszłości.

Rozwój zdolności przywódczych

Pol 4D Leadership

Aby utrzymać wysoki stopień zaangażowania, umożliwiamy wszystkim naszym pracownikom rozwój umiejętności, osiąganie celów i spełnianie marzeń. Dzięki temu spokojnie patrzą oni w przyszłość, a praca sprawia im przyjemność. Poprzez rozwijanie umiejętności, docenianie pracowników oraz zróżnicowane i zindywidualizowane doświadczenia, przedsiębiorstwa Adeo dają każdemu możliwość rozwijania zdolności przywódczych. Kiedy transformacja cyfrowa nabiera tempa, dążymy do ciągłego aktualizowania naszych praktyk szkoleniowych i koncentrujemy się na przygotowywaniu ludzi do podejmowania pracy na stanowiskach przyszłości. Zapewniamy każdemu członkowi naszego zespołu możliwość ciągłego rozwoju, by przez cały okres kariery doskonale radził sobie na rynku pracy.

Kultura dzielenia się

Pictos N2 Page5 Plan De Travail 1

Każdy lider Adeo musi wyznawać określone wartości oraz kulturę dzielenia się. Dzięki niej umacniamy wśród pracowników CHĘĆ współdziałania. Oferując liczne możliwości kształcenia, szkolenia i nauczania, przedsiębiorstwa Adeo inwestują w rozwój kompetencji, doskonalą WIEDZĘ i dają każdemu MOŻLIWOŚĆ wywierania wraz z nami pozytywnego wpływu.

Tworząc wartość o charakterze ekonomicznym, „ludzkim” i środowiskowym, przy wsparciu naszych 130 000 liderów, deklarujemy także naszą ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Wspólne podejście do rozwoju

Pictos N2 Page5 02

Przedsiębiorstwo Adeo jest pionierem w zarządzaniu partycypacyjnym. Wszystkich naszych pracowników jednoczy wspólny, konkretny cel, który obraliśmy razem. W Adeo każdy uczestniczy w procesie decyzyjnym i przyczynia się do kształtowania przyszłości Grupy.

Kultura dzielenia się i współpracy znacząco zwiększa zaangażowanie pracowników. Każdy pracownik Adeo przyczynia się do ogólnych wyników firmy i jej zrównoważonego rozwoju.