Aspekt ludzki jako nasza najważniejsza wartość

Jesteśmy grupą 130 000 liderów realizujących wspólną misję na światową skalę: umożliwić mieszkańcom z całego świata ulepszanie ich domów i mieszkań, by były zdrowszymi, wygodniejszymi i przyjemniejszymi miejscami do życia. Wszyscy razem stawiamy czoło temu wyzwaniu.

Pozytywny wpływ społeczny rozwiązań dla domu

Pictos 500X400 Health

Poprawa środowiska życia wszystkich mieszkańców wpływa pozytywnie nie tylko na lokalną gospodarkę, ale też na ludzi i całe społeczeństwo.

Chęć poprawy warunków mieszkaniowych jak największej liczby osób motywuje wielu współpracowników do bardziej solidarnego angażowania naszych przedsiębiorstw na rzecz lokalnych społeczności, za pośrednictwem organizacji non-profit, stowarzyszeń mieszkańców i rad miejskich, np. w celu realizacji programów remontowych na rzecz najbiedniejszych lub innych osób w trudnej sytuacji życiowej.

Wartości ludzkie

Pictos 500X400 Performance

Adeo jest wspólnotą firm zbudowanych rękami ich właścicieli, którzy stawiają ludzi w centrum swojego systemu wartości. Oferujemy każdemu wyjątkowe relacje, oparte na dobrej woli i poszanowaniu indywidualności. Wraz z naszymi klientami, dostawcami i partnerami uczymy się od siebie nawzajem i wspólnie się rozwijamy. Z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i profesjonalistach z branży budowlano-remontowej, rozwijamy ofertę produktów i usług, które są maksymalnie dostępne i przyjazne środowisku zarazem. Ta oferta, w 100% skupiona na ludziach, jest naszym wyróżnikiem i naszą siłą.

Koncentracja na rozwoju ludzi

Pictos 500X400 Quality

Inwestowanie w ludzi i szkolenia, w celu zapewnienia dostępu do najwyższej klasy kwalifikacji – to nasze zobowiązanie wobec współpracowników.

Promując rozwój utalentowanych pracowników, dzięki promocji wewnętrznej i podnoszeniu kompetencji, które pozwalają już dziś przygotować się do zawodów jutra, zyskujemy know-how i możliwość kształtowania przyszłości, tworząc jeszcze więcej wartości na rzecz mieszkańców.