Aspekt ludzki jako nasza najważniejsza wartość

Jesteśmy grupą 150 000 liderów realizujących wspólną misję na światową skalę: umożliwić mieszkańcom z całego świata ulepszanie ich domów i mieszkań, by były zdrowszymi, wygodniejszymi i przyjemniejszymi miejscami do życia. Wszyscy razem stawiamy czoło temu wyzwaniu.

Pozytywny wpływ społeczny rozwiązań dla domu

Pictos N2 Page3 Plan De Travail 1

Poprawa środowiska życia wszystkich mieszkańców wpływa pozytywnie nie tylko na lokalną gospodarkę, ale też na ludzi i całe społeczeństwo.

Chęć poprawy warunków mieszkaniowych jak największej liczby osób motywuje wielu współpracowników do bardziej solidarnego angażowania naszych przedsiębiorstw na rzecz lokalnych społeczności, za pośrednictwem organizacji non-profit, stowarzyszeń mieszkańców i rad miejskich, np. w celu realizacji programów remontowych na rzecz najbiedniejszych lub innych osób w trudnej sytuacji życiowej.

Wartości ludzkie

Pictos N2 Page3 02

Adeo jest wspólnotą firm zbudowanych rękami ich właścicieli, którzy stawiają ludzi w centrum swojego systemu wartości. Oferujemy każdemu wyjątkowe relacje, oparte na dobrej woli i poszanowaniu indywidualności. Wraz z naszymi klientami, dostawcami i partnerami uczymy się od siebie nawzajem i wspólnie się rozwijamy. Z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i profesjonalistach z branży budowlano-remontowej, rozwijamy ofertę produktów i usług, które są maksymalnie dostępne i przyjazne środowisku zarazem. Ta oferta, w 100% skupiona na ludziach, jest naszym wyróżnikiem i naszą siłą.

Koncentracja na rozwoju ludzi

Pictos N2 Page3 03

Inwestowanie w ludzi i szkolenia, w celu zapewnienia dostępu do najwyższej klasy kwalifikacji – to nasze zobowiązanie wobec współpracowników.

Promując rozwój utalentowanych pracowników, dzięki promocji wewnętrznej i podnoszeniu kompetencji, które pozwalają już dziś przygotować się do zawodów jutra, zyskujemy know-how i możliwość kształtowania przyszłości, tworząc jeszcze więcej wartości na rzecz mieszkańców.