Nasz model mieszkalnictwa

Pragnienie bycia użytecznym dla naszych klientów, partnerów i całego społeczeństwa jest spoiwem łączącym 150 000 liderów przedsiębiorstw Adeo, pragnących wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne i jakość życia. W tym celu wdrażamy model organizacji w formie platformy, umieszczając ludzi w centrum naszych działań oraz dostosowując ofertę i usługi do lokalnych warunków.

Pictos N1 Page2 Plan De Travail 1

Nasze credo: być użytecznym

Dom to więcej niż tylko schronienie – to miejsce, w którym dorastamy, spotykamy się, budujemy więzi i kształtujemy przyszłość. To miejsce o fundamentalnym znaczeniu w życiu każdego człowieka. Właśnie dlatego, w Adeo, u podstaw naszych produktów, usług i sklepów leży użyteczność.

Pictos N1 Page2 02

Nasz model: platforma

Model platformy pozwala nam funkcjonować w ścisłym powiązaniu z naszymi ekosystemami. Działając w połączeniu z innymi oraz w kontekście lokalnych wyzwań dotyczących ludzi, gospodarki i środowiska, lepiej odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i wzmacniamy nasz pozytywny wpływ.

Pictos N1 Page2 03

Nasza siła: ludzie

Przedsiębiorstwa Adeo, stworzone przez ludzi, pragnących być użytecznymi dla innych, stawiają ludzi na pierwszym miejscu. Doradzamy, wspieramy, świadczymy usługi, promujemy najbardziej odpowiedzialne rozwiązania... Bo czy może być coś bardziej ludzkiego niż pomaganie innym?

Pictos N1 Page2 04

Nasz atut: adaptacja do lokalnych warunków

Adaptacja do lokalnych rynków jest częścią naszego DNA, jako światowej klasy gracza na rynku poprawy warunków mieszkaniowych. Jak tego dokonaliśmy? Zawsze działamy z poszanowaniem różnic geograficznych i kulturowych, opierając się jednocześnie na wspólnych wartościach. Efekt? Pozytywny wpływ na wszystkich!