Nasze produkty

Jak dobrze wykonywać naszą pracę, ograniczając jednocześnie nasz wpływ na planetę? Wystarczy uwzględnić wszystkie możliwe sposoby poprawy. Opakowania, produkty, projektowanie, transport, odpady... Naszym zadaniem jest ciągłe doskonalenie w tych obszarach. Ponieważ wszyscy pragniemy żyć w bardziej pozytywnym świecie.

Nasze zadanie: jak najlepiej spełniać potrzeby mieszkańców

Nasze zespoły produktowe, zakupowe, ds. jakości i łańcucha dostaw pracują wspólnie nad rozwiązaniami współtworzonymi wraz z mieszkańcami, aby jak najlepiej odpowiadać ich oczekiwaniom, poprzez dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości, w przystępnej cenie, o pozytywnym wpływie na ludzi i naszą planetę. Naszą rolą jest bycie platformą łączącą ludzi ze światem przemysłu, który pomaga nam tworzyć nasze marki własne będące naszą dumą: to więcej niż marki własne, to marki mieszkańców, ponieważ powstają dla nich i we współpracy z nimi.

Pozytywne podejście oparte na eko-koncepcji

Sprzedajemy i dystrybuujemy ponad 4 miliardy produktów rocznie, co wywołuje u nas silną odpowiedzialność społeczną i środowiskową, zarówno w obszarze produkcji, jak i transportu oraz w sieciach punktów sprzedaży. 

Sprawiamy, że gamy naszych produktów ewoluują zgodnie z koncepcją „Positive Products”, w myśl której projektujemy nasze produkty w sposób ekologiczny, w oparciu o 5 filarów odpowiadających ich cyklom życia:

  • ZDROWSZE dla mieszkańców i dla naszej planety
  • PRODUKOWANE Z WYKORZYSTANIEM ODPOWIEDZIALNYCH ŹRÓDEŁ SUROWCÓW I RECYKLINGU, gdy tylko jest to możliwe
  • WYTWORZONE W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY, z poszanowaniem praw człowieka, prawa pracy i zapobiegając skażeniu środowiska.
  • STWORZONE, BY TRWAĆ
  • Ulepszające EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWĄ domów i mieszkań, np. pod względem zużycia wody i energii.

Zmiany naszego łańcucha dostaw

Aby umożliwić dostawy odpowiadające potrzebom naszych klientów i kontrolować nasz wpływ na środowisko, przekształcamy nasz łańcuch dostaw na rzecz wielokanałowości i zarządzania na podstawie danych i zapotrzebowania, wybierając transport o mniejszym wpływie na środowisko (np. rzeczny lub morski). Dodatkowo zobowiązujemy się do braku transportu produktów drogą lotniczą oraz szybszego wdrażania środków transportu wykorzystujących energię alternatywną (gaz, elektryczność, wodór itp.).