Nasze produkty

Jak dobrze wykonywać naszą pracę, ograniczając jednocześnie nasz wpływ na planetę? Wystarczy uwzględnić wszystkie możliwe sposoby poprawy. Opakowania, produkty, projektowanie, transport, odpady... Naszym zadaniem jest ciągłe doskonalenie w tych obszarach. Ponieważ wszyscy pragniemy żyć w bardziej pozytywnym świecie.

Nasze zadanie: jak najlepiej spełniać potrzeby mieszkańców

Pictos N2 Page1 Plan De Travail 1

Nasze zespoły produktowe, zakupowe, ds. jakości i łańcucha dostaw pracują wspólnie nad rozwiązaniami współtworzonymi wraz z mieszkańcami, aby jak najlepiej odpowiadać ich oczekiwaniom, poprzez dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości, w przystępnej cenie, o pozytywnym wpływie na ludzi i naszą planetę. Naszą rolą jest bycie platformą łączącą ludzi ze światem przemysłu, który pomaga nam tworzyć nasze marki własne będące naszą dumą: to więcej niż marki własne, to marki mieszkańców, ponieważ powstają dla nich i we współpracy z nimi.

NASZE PODEJŚCIE POSITIVE PRODUCTS

Picto Positive Products 266X266
W przedsiębiorstwach ADEO produkt jest sednem naszej misji, naszej działalności handlowej i naszej użyteczności dla społeczeństwa. Odpowiada on za ponad 70% naszego wpływu na planetę, od etapu projektu do końca okresu eksploatacji.
Dlatego też udostępnienie pozytywnych rozwiązań, bardziej trwałych, odpowiedzialnych i stanowiących alternatywę dla konsumpcji (wynajem, naprawa, używane produkty...) jest efektem podejścia „Positive Products”, zapoczątkowanego w 2020 roku. Jego pierwsze efekty zaobserwujemy już w 2021 roku.
Podejście „Positive Products” staje się częścią DNA wszystkich naszych ofert już na etapie projektowania. Opiera się na 5 kryteriach, by zmniejszyć ślad środowiskowy naszych produktów, przyczyniając się przy tym do odpowiedzialnej konsumpcji:
Made From Sustainable Resources 150X150

Wyprodukowany ze zrównoważonych zasobów: produkt jest wytwarzany z zasobów pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny (pochodzenie naturalne lub z recyklingu)

Responsible Production 150X150

Odpowiedzialna produkcja: produkt jest wytwarzany z poszanowaniem kobiet i mężczyzn oraz środowiska

Safe For People & Planet 150X150

Bezpieczny dla ludzi i planety: produkt jest zdrowy i bezpieczny dla ludzi oraz nieszkodliwy dla naszej planety, ze szczególnym uwzględnieniem jego opakowania

Made To Last 150X150

Stworzony, by trwać: produkt powstaje, by trwać jak najdłużej i by dało się go naprawiać

Bring Sustainable Functions & Features 150X150

Wprowadza zrównoważone funkcje: produkt umożliwia ekologiczne użytkowanie (oszczędność energii, niższe zużycie wody...). 500 milionów klientów rocznie na całym świecie przyczynia się do redukcji śladu węglowego za sprawą pozytywnych efektów ubocznych wynikających z używania opracowanych przez nas rozwiązań

Circle Cropped 2
Nasz ekosystem pozwala nam znajdować pozytywne rozwiązania dla środowiska, rentowne i dostępne dla szerszej publiki. Przykładowo, dzięki Fundacji Solar Impulse, współpracujemy w zakresie prac badawczo-rozwojowych nad ekologicznym podejściem do recyklingu, opakowań i logistyki. Nasza społeczność ekspertów pozwala określić wyniki środowiskowe naszych innowacji, testując jednocześnie ich zasadność ekonomiczną.
Logo Adeo Solar Impulse 440
Przeczytaj o naszej współpracy z fundacją Solar Impulse

Zmiany naszego łańcucha dostaw

Pictos N2 Page1 02

Aby umożliwić dostawy odpowiadające potrzebom naszych klientów i kontrolować nasz wpływ na środowisko, przekształcamy nasz łańcuch dostaw na rzecz wielokanałowości i zarządzania na podstawie danych i zapotrzebowania, wybierając transport o mniejszym wpływie na środowisko (np. rzeczny lub morski). Dodatkowo zobowiązujemy się do braku transportu produktów drogą lotniczą oraz szybszego wdrażania środków transportu wykorzystujących energię alternatywną (gaz, elektryczność, wodór itp.).