ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ADEO: ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 150.000 LEADERS

Στην Adeo είμαστε όλοι leaders! Γιατί οι leaders είναι οι 150.000 αφοσιωμένοι εργαζόμενοί μας που συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη δημιουργία κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Για να παραμείνουν αφοσιωμένοι, όλοι οι εργαζόμενοί μας πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να πετύχουν τους στόχους τους, να εκπληρώσουν τα όνειρά τους… να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και να νιώθουν σίγουροι για το μέλλον! Μέσω ποικίλων, προοδευτικών, εξατομικευμένων εμπειριών και μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αναγνώρισης των εργαζόμενων, οι επιχειρήσεις Adeo παρέχουν σε όλους τα μέσα για να αναπτύξουν τις ατομικές διοικητικές τους δεξιότητες. Καθώς η ψηφιακή μεταμόρφωση επιταχύνεται, η Adeo εξελίσσει διαρκώς τις εκπαιδευτικές της πρακτικές και δίνει έμφαση στην εκμάθηση νέων επαγγελμάτων, ώστε να μπορούν όλα τα μέλη της ομάδας να προοδεύσουν και να διατηρήσουν την ικανότητα απασχόλησης τους.

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ “ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ”

Pictos N2 Page5 Plan De Travail 1

Κάθε leader Adeo πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια ισχυρή αξιακή βάση και στην κουλτούρα κοινοχρησίας. Μέσω της κοινοχρησίας, ο Όμιλος ενισχύει τη ΘΕΛΗΣΗ των εργαζομένων να ενεργούν ομαδικά. Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών εκπαίδευσης, διδασκαλίας, εκμάθησης, οι επιχειρήσεις Adeo επενδύουν στις δεξιότητες, ενισχύουν τη ΓΝΩΣΗ και παρέχουν σε όλους τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να παίξουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου.

Δημιουργώντας οικονομική, ανθρώπινη και περιβαλλοντική αξία με τη βοήθεια των 130.000 leaders μας, μοιραζόμαστε την ΙΔΟΚΤΗΣΙΑ μας.

ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ

Pictos N2 Page5 02

Στην Adeo, είμαστε επίσης πρωτοπόροι στη συμμετοχική διαχείριση. Συνεπώς, όλους μας μας ενώνει ένας κοινός, ουσιαστικός σκοπός που επιλέξαμε μαζί. Εδώ, συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του Ομίλου.

Η κουλτούρα κοινοχρησίας και συνδιαμόρφωσης δημιουργεί μια πραγματική δυναμική αφοσίωσης. Έτσι, όλοι συμμετέχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Adeo και συμβάλλουν στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις της.