ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είμαστε μια ομάδα 150.000 leaders που μας ενώνει μια κοινή αποστολή και μια παγκόσμια πρόκληση: να βοηθήσουμε κατοίκους σε ολόκληρο τον κόσμο να βελτιώσουν την κατοικία τους κάνοντάς την πιο υγιή, άνετη και ευχάριστη. Είναι μια πρόκληση στην οποία οι άνθρωποι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Pictos N2 Page3 Plan De Travail 1

Η βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο σε τοπικό, κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Ωθούμενοι από την επιθυμία μας να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, συμμετέχουμε σε κοινοτικές υποστηρικτικές πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικών οργανισμών και τοπικών φορέων. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις μας συμμετέχουν, για παράδειγμα, σε προγράμματα ανακαίνισης κατοικιών άπορων οικογενειών ή θυμάτων καταστροφών.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Pictos N2 Page3 02

Η Adeo είναι μια κοινότητα επιχειρήσεων ανθρώπινης κλίμακας, όπου ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο του συστήματος αξιών της. Διαμορφώνουμε μια υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένη και υποστηρικτική «human to human» σχέση με όλους. Με τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες μας, μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο και αναπτυσσόμαστε μαζί. Στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της κατοικίας παρέχουμε μια γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών πολύ εύκολα προσβάσιμων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων. Αυτή η 100% ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και τη δύναμή μας.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Pictos N2 Page3 03

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μέσω της κατάρτισης των ομάδων μας και της πρόσβασης σε αναγνωρισμένους τίτλους, είναι μια από τις βασικές μας δεσμεύσεις απέναντι στους εργαζόμενούς μας.

Ευνοώντας την ανάπτυξη των ταλέντων τους μέσω της εσωτερικής προαγωγής και της απόκτησης νέων προσόντων, και προετοιμάζοντας τους για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ενισχύουμε την τεχνογνωσία και τον αντίκτυπό μας, και δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους κατοίκους.