Το μοντέλο μας

Αυτό που ενώνει τους 130.000 leaders των επιχειρήσεων Adeo είναι η επιθυμία να φανούν χρήσιμοι στους πελάτες, στους συνεργάτες και σε όλη την κοινωνία, επιδρώντας θετικά στον πλανήτη και στην ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο οργάνωσης με βάση την πλατφόρμα, που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με βάση τις τοπικές ανάγκες.

Share Value 3

Η φιλοσοφία μας: χρησιμότητα

Το σπίτι είναι ένας τόπος όπου ερχόμαστε κοντά και ισχυροποιούμε τους δεσμούς μας. Είναι ένα καταφύγιο όπου μεγαλώνουμε και χτίζουμε τη ζωή μας. Το σπίτι είναι ένα απόλυτα χρήσιμο μέρος στη ζωή των ανθρώπων. Η χρησιμότητα αυτή βρίσκεται στην καρδιά των προϊόντων, των καταστημάτων και των υπηρεσιών μας.

Plateform

Το μοντέλο μας: η πλατφόρμα

Λειτουργώντας βάσει ενός μοντέλου πλατφόρμας, μας επιτρέπει να συντονίζουμε τις ενέργειές μας με ολόκληρο το οικοσύστημά μας. Παραμένοντας συνδεδεμένοι με τους άλλους και με τα τοπικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των κατοίκων και να αυξήσουμε σημαντικά τον θετικό μας αντίκτυπο.

636X652 4

Η δύναμή μας: ο άνθρωπος

Παροχή συμβουλών, μετάδοση ιδεών, εξυπηρέτηση, προώθηση των πιο υπεύθυνων λύσεων... Τι πιο ανθρώπινο από το να είσαι στο πλευρό των κατοίκων; Οι επιχειρήσεις Adeo δημιουργήθηκαν από άνδρες και γυναίκες που επιθυμούσαν να είναι χρήσιμοι στους άλλους, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων τους.

636X652 3

Η διαφορά μας: η τοπική προσαρμογή

Ως παγκόσμιος παράγοντας στη βελτίωση κατοικιών, είναι μέρος του DNA μας η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς. Πώς; Καλλιεργώντας τον σεβασμό στις γεωγραφικές και πολιτισμικές διαφορές, στηριζόμενοι παράλληλα στους κοινούς μας πυλώνες. Το αποτέλεσμα: θετικός αντίκτυπος για όλους!