Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Για να χτίσεις ένα μεγάλο ανοικτό οικοσύστημα όπως αυτό της ADEO και να γίνεις μια πραγματική πλατφόρμα, πρέπει να ξέρεις να υποδέχεσαι την διαφορετικότητα. Πολλές πρωτοβουλίες υπάρχουν στον τομέα αυτόν, εδώ και καιρό, στις περισσότερες επιχειρήσεις ADEO, με χώρες πιο προχωρημένες και ώριμες, όπως η Βραζιλία. Εδώ και 2 χρόνια, η ADEO εμπνεύστηκε από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να ορίσει μια στρατηγική Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη (Δ&Σ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ποιον τρόπο η στρατηγική αυτή υποστηρίζει τον λόγο ύπαρξής της και το μοντέλο της; Πώς μεταφράζεται με απτό τρόπο, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο; Ας δούμε το θέμα με την Οφελί Λεμπουσέ, ηγέτη Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης ADEO.


Είπατε «Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη»;

 

Για την συλλογικότητα της ADEO, οι δυο αυτές έννοιες πηγαίνουν χέρι-χέρι.
Η διαφορετικότητα είναι το σύνολο όλων των στοιχείων, ορατών και αόρατων, που καθιστούν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη ένα μοναδικό πρόσωπο, πολύ πέρα από το φύλλο, το χρώμα του δέρματος ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Του ουσιώδες είναι να εξασφαλιστεί αυτή η διαφορετικότητα μέσα στην συλλογικότητα ADEO και, παράλληλα, να εργαστούμε πάνω στο θέμα της συμπερίληψης. Έτσι λοιπόν, στόχος είναι καθένας από τους 150.000 ηγέτες ADEO να έχει φωνή και ρόλο σε αυτήν την συλλογικότητα, ούτως ώστε να είναι ενωμένη και να μετρά ο καθένας. Διότι, η συμπερίληψη δεν αποφασίζεται, βιώνεται: είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να αισθανθεί ο καθένας και που η συλλογικότητα πρέπει να τού δίνει ζωή σε καθημερινή βάση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.


Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη: πραγματικές προκλήσεις για την απόδοση

Το θέμα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης είναι κάτι που υπερβαίνει τα θέματα Ανθρώπινων Πόρων: επηρεάζει ευρύτερα την συνολική μας απόδοση. «Οι συνεργάτες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την κοινωνία. Πρέπει να μοιάζουν με τους κατοίκους που εξυπηρετούμε κάθε μέρα, διότι, εάν τους μοιάζουμε μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να τους φέρουμε λύσεις» εξηγεί η Οφελί Λεμπουσέ. Το να έχεις μια συλλογικότητα πιο διαφοροποιημένη, πιο πλούσια, σημαίνει ότι είσαι σε θέση να αναπτύξεις προϊόντα και υπηρεσίες πιο συμπεριληπτικές για τις επιχειρήσεις ADEO.

 

Πολλές μελέτες δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικότητας και απόδοσης, όπως η μελέτη της McKinsey το 2020: οι επιχειρήσεις οι πιο μεικτές παρουσιάζουν οικονομική υπεραπόδοση της τάξης του 25 % σε σύγκριση με τις λιγότερο μεικτές επιχειρήσεις. Η τάση αυτή αποδεικνύεται ακόμη πιο αληθινή όταν η επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντική ποικιλότητα από εθνοτικής άποψης. Αυτό είναι εύκολο να κατανοηθεί: όσο περισσότερο αισθάνεσαι ότι σε σέβονται, σε συμπεριλαμβάνουν, σε ακούν, τόσο περισσότερο μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, να προτείνεις, να καινοτομείς, και τόσο καλύτερος είσαι στην εργασία σου. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένας πραγματικός μοχλός συνολικών οικονομικών επιδόσεων για τις επωνυμίες της ADEO. «Είναι ένα θέμα επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, με μια στρατηγική, με στόχους κι ένα σχέδιο δράσης», καταλήγει ο Οφελί Λεμπουσέ.

 

25 % και 36 % : είναι η οικονομική υπεραπόδοση που συνδέεται, αντίστοιχα, με τον εντονότερα μεικτό χαρακτήρα από πλευράς φύλλων και εθνοτικής καταγωγής, στις επιχειρήσεις
(McKinsey & Company, « Diversity wins, how inclusion matters » 2020)

Ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και παρακολούθηση των προσπαθειών της συλλογικότητας

Η ADEO έχει ορίσει έναν διπλό στόχο: να αυξήσει την αντιπροσώπευση των διαφορετικών προφίλ σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και να αναπτύξει μια κουλτούρα πραγματικά συμπεριληπτική. Και για να προχωρήσει συγκεκριμένα ως προς τα θέματα της διαφορετικότητας, πρέπει να οριστούν προτεραιότητες: η επαγγελματική ισότητα Γυναικών / Ανδρών και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.

 

«Πέραν των 2 αυτών παγκόσμιων προτεραιοτήτων, κάθε επιχείρηση πρέπει επίσης να λάβει υπόψη της τα θέματα που έχουν νόημα και είναι σημαντικά σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην Ρωσία και στην Βραζιλία. Το ίδιο συμβαίνει με το θέμα της εθνοτικής καταγωγής: δεν έχει την ίδια αξία στην Νότια Αφρική και στην Γαλλία» εξηγεί η ηγέτης Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης. «Αντίθετα, αυτό που ξέρουμε είναι πως όταν δουλεύουμε πάνω σε θέματα επαγγελματικής ισότητας Γυναικών / Ανδρών, καθιστώντας πιο δίκαιες τις διαδικασίες μας στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων, για παράδειγμα, αυτό ωφελεί επίσης όλα τα άλλα θέματα διαφορετικότητας… είναι μια τακτική πόρτα εισόδου!» προσθέτει.

 

Το να δουλεύεις πάνω στην διαφορετικότητα είναι σημαντικό αλλά δεν χρησιμεύει αν δεν εργαστείς παράλληλα στην ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας. Και μια κουλτούρα, εν τέλει, δεν είναι παρά το άθροισμα των ατομικών συμπεριφορών. Πρέπει συνεπώς να συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες αλλά και οι μάνατζερ και τα διευθυντικά στελέχη.
Γι’αυτό, ενεργοποιήσαμε πολλούς μοχλούς, δίνοντας πρόσβαση σε μια κατάρτιση που απευθύνεται στο TOP 350 των διευθυντικών στελεχών της ADEO, ώστε να γίνουν πραγματικοί μέντορες, πρεσβευτές και ενεργοί παίκτες. Ευρύτερα, αναπτύσσουμε ένα e-learning που απευθύνεται στους 150.000 συνεργάτες, ούτως ώστε να προσφέρουμε μια παιδαγωγική σε αυτά τα θέματα και να δώσουμε κλειδιά για να είναι πιο συμπεριληπτικοί στην καθημερινή τους πρακτική…

 

Επίσης, όπως για κάθε επιχειρηματικό θέμα, η ADEO αποφάσισε να παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξει την υπευθυνότητα του συνόλου των ηγετών μέσω του «ADEO POSITIVE Index», ενός εργαλείου που μετρά την ανθρώπινη και περιβαλλοντική επίδοση. Και για να καθοδηγήσει, να αποφασίσει, να παρακολουθεί την πρόοδο, η ADEO δημιούργησε μια Στρατηγική Επιτροπή Δ&Σ, στην οποία συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη και εσωτερικούς παίκτες ή εξωτερικούς ειδικούς, ενώ όρισε έναν ηγέτη Δ&Σ σε κάθε επιχείρηση.

 


Η συμπερίληψη στην πράξη… για να ενθαρρύνουμε τις συμπεριληπτικές συμπεριφορές!
«Τί σημαίνει να είσαι συμπεριληπτικός; Πώς μπορώ να το μεταφράσω στην καθημερινή μου ζωή; Πότε να οργανώσω μια συνεδρίαση; Πότε να πάω σε γεύμα με τους συναδέλφους μου; Πότε κάνω τους σχεδιασμούς;…» Τα ερωτήματα αυτά, η ADEO τα έθεσε σε 500 συνεργάτες και συνεργάτιδες, μέσα από μια πενήντα περίπου ομάδες εστιασμένης συζήτησης, σε όλον τον κόσμο!

 

«Θέλαμε να ακούσουμε τους ηγέτες, στην καθημερινή τους πραγματικότητα! Είχαμε πάνω από 850 συνεισφορές, που κατατάξαμε σε 3 μεγάλες αρχές συμπερίληψης (τα «Boosters συμπερίληψης»): να ακούς πραγματικά, να δίνεις αξία στις διαφορές και να κάνεις τους άλλους να συμμετέχουν. Για να εκφράσουμε τις αρχές αυτές, χρησιμοποιήσαμε ερωτήσεις που ο καθένας μπορεί να θέσει στον εαυτό του για να επερωτήσεις τις πρακτικές του, διότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να είσαι συμπεριληπτικός» εξηγεί η Οφελί Λεμπουσέ.


Δυνατές πρωτοβουλίες σε κάθε μια από τις επιχειρήσεις ADEO

Ενισχυμένες από αυτήν την παγκόσμια ώθηση, οι επιχειρήσεις ADEO προχωρούν με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Πάνω στο θέμα της αναπηρίας, πρώτα, μπορούμε να αναφέρουμε την φιλόδοξη συμφωνία που υπέγραψε η Leroy Merlin Γαλλίας. Η συμφωνία απαντά σε 4 στόχους: ευαισθητοποίηση, πρόσληψη, διατήρηση στην θέση απασχόλησης και ανάπτυξης συνεργασιών με τον κατάλληλο τομέα. Για να αναπτύξει τους διάφορους αυτούς άξονες, ένας ηγέτης υπεύθυνος για την εμψύχωση της στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ένας «ανταποκριτής αναπηρίας» ορίστηκε σε κάθε κατάστημα, ούτως η εθνική αυτή στρατηγική να έχει τοπική έκφραση.

 

Από πλευράς Leroy Merlin Ισπανίας, η επιχειρηματική μονάδα θέτει ως στόχο να διπλασιάσει το ποσοστό συμπερίληψης που επιβάλλει ο νόμος ως προς τα άτομα με αναπηρία, περνώντας από το 2% στο 4% σε 8 μήνες. Για να το καταφέρει, υπέγραψαν πολλές συνεργασίες με εθνικού και τοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα, αφιερώνουν 2 συνεργάτες που είναι πλήρους απασχόλησης υπεύθυνοι προσλήψεων και ευαισθητοποιούν ευρέως τους συνεργάτες σε αυτά τα θέματα.

 

Μεταξύ των δράσεων για την επαγγελματική ισότητα Γυναικών / Ανδρών, η ADEO θέλησε να προχωρήσει σε μια διάγνωση των πρακτικών, των διαδικασιών και των εργαλείων των τομέων Ανθρώπινων Πόρων & διεύθυνση, σε 3 πιλοτικές μονάδες (Leroy Merlin Γαλλίας, Leroy Merlin Πορτογαλίας και ADEO Services). «Ο στόχος είναι να δούμε αν υπάρχουν μεροληψίες ή προκαταλήψεις στις διαδικασίες μας, και πού εντοπίζονται αυτές. Όταν βλέπουμε το προσωπικό μας σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε πως έχουμε 40% γυναικών, αλλά μόνο 27% από αυτές, σήμερα είναι σε διευθυντικό επίπεδο: θέλουμε να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τα εμπόδια και να σπάσουμε έτσι το γυάλινο ταβάνι» αναλύει η Οφελί Λεμπουσέ. Για να ενισχύσει την δέσμευση αυτή, η ADEO έγινε επίσης μέλος των Women’s Empowerment Principles του ΟΗΕ.

40%

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και μάνατζερ μονάδων,

έως το 2025

150 000

ηγέτες ευαισθητοποιημένοι

στα θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης

350

ανώτερα διευθυντικά στελέχη με κατάρτιση

για να παίξουν τον ρόλο τους ως μέντορες και να αναλάβουν απτές δεσμεύσεις

20

ηγέτες Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης

για να εμψυχώσουν σε όλον τον κόσμο τα θέματα αυτά