Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Το να εγγυάται την πρόσβαση σε προϊόντα που βελτιώνουν την κατοικία ενώ προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία όλων αποτελεί προτεραιότητα της ADEO. Για τον σκοπό αυτόν, οι επιχειρήσεις ADEO υιοθετούν την προσέγγιση «Positive Products» ούτως ώστε να προοδεύει η προσφορά τους καθ’όλη την διάρκεια της ζωής των προϊόντων.

Η βελτίωση των επιπτώσεων των προϊόντων

 

Τα προϊόντα που προτείνει η ADEO έχουν επιπτώσεις στον πλανήτη και τους κατοίκους. Ως έμπορας, η ADEO φέρει την ευθύνη του ελέγχου και της μείωσης αυτών των επιπτώσεων, ευνοώντας λύσεις πιο βιώσιμες και υπεύθυνες. Ένα διακύβευμα απηχεί μια αυξανόμενη ανησυχία των κατοίκων που ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την περιβαλλοντική και ανθρώπινη διάσταση στην αγορά ενός προϊόντος.

 

Η προσέγγιση “Positive Products”, που ξεκίνησε το 2020, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσμονές. Αποτελεί την βάση ποιότητας του συνόλου των προσφορών των επιχειρήσεων ADEO και επιτρέπει στις ομάδες Προϊόντων να δρουν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η προσέγγιση ενσωματώνει φυσικά την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, καθώς ενσωματώνει κοινωνικές διαστάσεις ή και την επίπτωση στην υγεία.

 

 

Δράση πάνω στον κύκλο ζωής

 

Οι ομάδες προϊόντων επικεντρώνονται πρώτα στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και προτιμούν τους πιστοποιημένους, ανακυκλώσιμους ή ανακυκλωμένους πόρους όπως το ξύλο που χρησιμοποιείται στα προϊόντα και προέρχεται από πιστοποιημένα δάση. Βεβαιώνονται επίσης ότι οι προμηθευτές και τα εργοστάσια με τα οποία συνεργάζεται η ADEO σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και των εργαζομένων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να διαχειρίζονται της περιβαλλοντικές και ανθρώπινες επιπτώσεις των δικών τους εργοστασίων.

 

Από την πλευρά τους, η σύνθεση και ο σχεδιασμός των προϊόντων παρακολουθούνται στενά ούτως ώστε να μην παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία. Η χρήση επικίνδυνων ουσιών ιχνηλατείται, επιλέγοντας κατά προτίμηση πιο ασφαλείς εναλλακτικές, ενώ η πρόσβαση σε εξοπλισμούς ατομικής προστασίας είναι εγγυημένη.
Καθώς συμμετέχουν επίσης στις επιπτώσεις των προϊόντων, οι συσκευασίες βελτιστοποιούνται και, προοδευτικά, σχεδιάζονται οικολογικά.

 

Όποτε αυτό είναι εφικτό, τα προϊόντα ενσωματώνουν λειτουργίες υπεύθυνης χρήσης που επιτρέπουν στον πελάτη να μειώσει την κατανάλωσή του σε νερό ή ενέργεια.
Ένα προϊόν που διαρκεί στον χρόνο είναι ένα προϊόν που θα έχει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον του. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις ADEO προτείνουν προϊόντα σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μπορούν να επισκευάζονται: ανταλλακτικά τίθενται στην διάθεση των πελατών και η διάρκεια της εγγύησης των προϊόντων παρατείνεται.

 

 

Home Index: ένα κοινό σύστημα αναφοράς για την ADEO, τους προμηθευτές και τους πελάτες

 

Η προσέγγιση Positive Products οδήγησε την ADEO να δημιουργήσει τον Home Index, μαι βαθμολογία από το A έως το E, που αποδίδεται σε κάθε προϊόν. Αυτό το σύστημα βαθμολόγησης, που εφαρμόζεται πρώτη φορά στον τομέα του μαστορέματος, επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν άμεσα μια εικόνα των επιπτώσεων κάθε προϊόντος, ενώ έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση σε συμπληρωματικά στοιχεία για να κατανοούν καλύτερα τις επιπτώσεις αυτές.

 

Προοδευτικά αναπτυσσόμενο από το 2023, ο Home Index είναι λοιπόν ένα νέο εργαλείο στην διάθεση των συμβούλων πώλησης στα καταστήματα και αποτελεί ένα πρόσθετο βήμα στην σχέση διαφάνειας που μας συνδέει με τους προμηθευτές, για να βαδίσουμε μαζί προς την θετική κατοικία.

1

προσέγγιση βελτίωσης

του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος των προϊόντων

75%

του ξύλου που χρησιμοποιείται

προέρχεται από πιστοποιημένα δάση (2021)

50%

των πωλήσεων

με σήμανση A, B ή C έως το 2025

2023:

Ανάπτυξη του Home Index

στην Leroy Merlin Γαλλίας