Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Αν και εγκαινιάστηκε επίσημα πριν από έναν χρόνο, η προσέγγιση της ADEO για τη Διαφορετικότητα και την Συμπερίληψη δεν είναι κάτι το καινούριο για μας. Τώρα αποκτά μια νέα διάσταση και, μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες, μετατρέπεται σε παγκόσμια φιλοδοξία της ADEO.

«Το 2019, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε όλους τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να μάθουμε πώς η ADEO επηρεάζει θετικά τον κόσμο», εξηγεί η Ophélie Leboucher, ADEO Diversity and Inclusion Leader. «Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αναδείχθηκαν ως τομέας προβληματισμού. Ένα θέμα που βρίσκεται ήδη στην καρδιά της επιχείρησής μας, η οποία έχει χτιστεί πάνω σε πραγματικές ανθρώπινες αξίες, αλλά το οποίο εξελίσσεται σε στρατηγικό θέμα.»

 

Μια παγκόσμια προσέγγιση

 

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν ήδη αντικείμενο τοπικών πρωτοβουλιών εδώ και μερικά χρόνια. «Δεν ξεκινήσαμε από το τίποτα, κάθε άλλο!» ». Η εφαρμογή μιας παγκόσμιας προσέγγισης σημαίνει μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση των τοπικών δράσεων. «Επιλέξαμε να θέσουμε δύο προτεραιότητες για όλες τις μονάδες: την ισότητα των φύλων και την αναπηρία, επειδή τα θέματα αυτά είναι καθολικά και επίκαιρα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και επειδή έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), τους οποίους έχουμε υπογράψει. Κάθε τοποθεσία καλείται επίσης να εργαστεί σε οποιεσδήποτε τοπικές πρωτοβουλίες που έχουν νόημα από πολιτιστική άποψη», εξηγεί η Οφελί. Μέχρι το 2024, όλες οι BU θα πρέπει να έχουν 40% γυναίκες στελέχη και διευθυντές εγκαταστάσεων στις ομάδες τους και να πληρούν τις νομικές ποσοστώσεις της χώρας τους για τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία (ή να σημειώνουν σταθερή πρόοδο της τάξης του 10% ετησίως όπου αυτές έχουν ήδη επιτευχθεί ή όπου δεν υπάρχουν ποσοστώσεις). Επειδή το θέμα αυτό είναι υψίστης σημασίας για την ADEO, κάθε BU έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο για την Διαφορετικότητα και την Συμπερίληψη, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο του έργου χρησιμοποιώντας έναν δείκτη φύλου.

 

Ειδική στήριξη

 

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις της ADEO να επιτύχουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, η ADEO υπέγραψε, σε πρώτο στάδιο, τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του ΟΗΕ και έγινε μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρήσεων και Αναπηρίας της ΔΟΕ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ: «Τους παρέχουμε επίσης, για παράδειγμα, έναν πίνακα για τον υπολογισμό της ίσης αμοιβής και εργαζόμαστε πάνω σε άλλα θέματα, όπως η γονική μέριμνα, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη των γυναικών.»

Women’s Empowerment Principles de l’ONU

Global Business and Disability Network

 

Ξεκίνησε επίσης η διάγνωση της διάστασης του φύλου σε 3 πιλοτικές επιχειρήσεις ADEO για να γίνει απολογισμός των πρακτικών, των διαδικασιών και των εργαλείων ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης και για να καταρτιστούν σχέδια δράσης.

«Πρόκειται για μια πραγματική πολιτισμική αλλαγή που πρέπει να πραγματοποιήσουμε, γι’ αυτό και μέχρι το τέλος του έτους θα προσφέρουμε δύο ενότητες κατάρτισης στους 150.000 συνεργάτες μας, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με το θέμα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης και το ρόλο του καθενός σε αυτή τη μεταμόρφωση. Μια άλλη ενότητα θα είναι διαθέσιμη αμέσως μετά και θα εστιάζει στη συμπεριφορά χωρίς αποκλεισμούς. Θα είναι ο καρπός των εργασιών που διεξάγουμε επί του παρόντος με περισσότερους από 700 συνεργάτες προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε τον χάρτη συμπεριφοράς χωρίς αποκλεισμούς της ADEO.» Ο Χάρτης θα παρουσιαστεί στις 13 Δεκεμβρίου μαζί με την ανακοίνωση των νικητών του εσωτερικού διαγωνισμού «Get Involved Awards», τα οποία αναγνωρίζουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες για την διαφορετικότητα και την συμπερίληψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό: μέσα σε μόλις ένα χρόνο, η ADEO έχει επιταχύνει τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό!

 

Εποπτευόμενες δεσμεύσεις.
Το 100% των ομάδων και των προμηθευτών έχουν πρόσβαση σε ένα ανοιχτό και ασφαλές κανάλι Whispli για να αναφέρουν κάθε μη συμμορφούμενη συμπεριφορά. Και βέβαια, τα πρόσωπα αναφοράς για τη Διαφορετικότητα και την Συμπερίληψη είναι επίσης διαθέσιμα για να τους ακούσουν.

26%

γυναικών

είναι ηγέτες και διαχειριστές εγκαταστάσεων

5,2%

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία

στη Leroy Merlin Πολωνίας

3,6%

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία

στην Bricoman Γαλλίας