ΟΡΑΜΑ

1988

ΟΡΑΜΑ

Η επιχείρηση θέτει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των πελατών.

ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η πελατεία θεωρείται πλέον ένας συνεργάτης με ισότιμο μερίδιο. Οι πελάτες πρέπει να μείνουν ικανοποιημένοι: μέσα από την ποιότητα και την γκάμα των προϊόντων, τον επαγγελματισμό των ομάδων, την άριστη προσβασιμότητα των κατασημάτων.

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Σε συνδυασμό με την πολιτική της κοινής χρήσης, αυτό το έργο της επιχείρησης θέλει να προσκαλέσει κάθε εργαζόμενο να εκφράσει το μέλλον που επιθυμεί για την επιχείρηση.

Οι συνελεύσεις, τα εργαστήρια και τα έργα δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, αλλά και με τους μεσολαβητές, ιδέες και σκέψεις για τα σημαντικά ζητήματα.

Το όραμα αποτελεί σήμερα το σημείο εκκίνησης για τις στρατηγικές σκέψεις σχετικά με την επιχείρηση.

 

VISION