ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το 2003

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εταιρικές σχέσεις και εξαγορές εταιρειών σε Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρωσία και Ελλάδα. Οι AKI Ισπανίας και Πορτογαλίας εντάσσονται στο δίκτυο των επιχειρήσεων.

Η Leroy Merlin ανοίγει καταστήματα σε Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κίνα, Ρωσία και Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, η επιχείρηση εξαγοράζει την εταιρεία ΑΚΙ, μια εταιρεία με είδη ιδιοκατασκευής και καταστήματα μεγάλης επιφανείας, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο μέρος της ισπανικής επικράτειας, αλλά και στην Πορτογαλία.
Σήμερα, 63 καταστήματα της AKI συμμετέχουν στο δίκτυο ADEO.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ