Σημαντικα μεγεθη

Σημαντικα μεγεθη

Σημειώνοντας συνεχή ανάπτυξη, η ADEO έχει αναδειχθεί στην πρώτη γαλλική εταιρεία της ευρωπαϊκής αγοράς και την τρίτη παγκοσμίως.

 

Μικτός κύκλος εργασιών

Σε δισεκατομμύρια ευρώ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας είναι πάντα ο άνθρωπος. Οι ενθουσιώδεις και αφοσιωμένες ομάδες μας συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία της επιχείρησής τους.