Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Δείτε το έγγραφό μας

Λήψη (1.39Mo)

Η Δήλωση απολογισμού εκτός οικονομικών δομείται γύρω από δύο βασικούς τομείς:
την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη βελτίωση της κατοικίας.
Παρουσιάζει την επιχείρηση και τις δεσμεύσεις της υπέρ του λόγου ύπαρξής μας “We make home a positive place to live”.