Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Legal information

ROYALTIES

 

ADEO owns the domain names “groupe-adeo.com” and “adeo.com”. This site constitutes a work of the mind, within the meaning of the provisions of the Code of Intellectual Property. As such, ADEO benefits as the author of this original creation of a protection and rights reserved by law. Consequently, the site as a whole and each of its components (such as texts, tree structures, software, animations, photographs, illustrations, diagrams, logos) are either the exclusive property of ADEO, or are subject to a license of use. ADEO is the only one entitled to use the related intellectual property rights.
The use of this site is reserved for strictly personal and private use. Any reproduction, transmission, representation or dissemination for other purposes and on any medium whatsoever is strictly prohibited, unless expressly authorized by ADEO in its capacity as author.
The violation of these provisions subjects you to the sanctions provided for by the Intellectual Property Code and the Penal Code on the one hand, in particular for copyright infringement and trademark law, and by the Civil Code on the other hand, in terms of civil liability.

 

TRADEMARKS, TRADE NAMES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

ADEO and more broadly its affiliates are the owners of the rights attached to trademarks, company names, trade names, signs and other intellectual property rights, the existence and validity of which are expressly recognized by all users. No mention is made of any rights relating to other trademarks, company names, trade names or brands, whether registered or not, which may be attached to certain terms or signs used on this site. However, the absence of such a mention does not imply that these trademarks, company names, trade names, signs, terms or signs are not protected. It is expressly recognized and acknowledged by any user of this site that any product, service or technology described in these materials may be the subject of other intellectual property rights in favor of ADEO or a third party. No right to use such intellectual property rights is granted here.
ADEO’s trademarks appearing on the site are registered trademarks. Any total or partial reproduction of these trademarks without prior written permission from ADEO is prohibited.
The user who has a personal and non-commercial Internet site has the possibility of placing on his site a simple link referring directly to the page of the ADEO site, as long as the ADEO site appears distinctly and not encapsulated in the initial site. This is not an implicit affiliation agreement. However, ADEO reserves the right to prohibit any link emanating from a site whose content would seem inappropriate, without this prohibition being likely to engage its responsibility in any capacity whatsoever.

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

Director of publication: Philippe Zimmermann.
Company : Adeo Group
Limited company
Share capital: EUR 23,582,630.40
Head office : 135 rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin,
358 200 913 RCS Lille Métropole

 

REMARKS

 

This website provides access to all ADEO data. Therefore, the data on this site may include references to ADEO products, services or technologies not available in your country. The presence of such references does not imply that ADEO intends to offer such products, services or technologies in your country. Information on this site may contain technical inaccuracies or typographical errors. This information may change periodically and the changes will be incorporated in new editions.
ADEO is free, at any time and without notice, to make improvements or changes in the products, services and technologies described on this site.