Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Η ασφάλεια στην καρδιά των μελημάτων μας

Στην ADEO, ο άνθρωπος βρίσκεται στην καρδιά των μελημάτων μας, και αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια.

Πράγματι, είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς οι συνεργάτες μας, όπως κι οι πελάτες μας και όσοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας να κινούνται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.

Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε εισαγάγει μια νέα στρατηγική στα τέλη του 2021: «Safety First».

Ο στόχος της «Safety First» είναι ξεκάθαρος: μηδέν εργατικά ατυχήματα και μηδέν επαγγελματικές ασθένειες. Για να το πετύχουμε αυτό, κινητοποιούμε το σύνολο των 110.000 ηγετών μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες δράσης:
- ένα μάνατζμεντ 100% Safety First,
- δέσμευση των 110.000 ηγετών να υιοθετήσουν μια στάση «safety» για τους εαυτούς τους και για τους άλλους,
- οργάνωση στην οποία όλες οι επιχειρήσεις ADEO διαθέτουν κατάλληλη δομή και δίκτυο «safety»,
- ροή εμπορευμάτων με μηδενικά ατυχήματα, από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση στους πελάτες μας.

Η ασφάλεια στην καρδιά των επαγγελματικών πρακτικών

 

Για την εφαρμογή αυτής της φιλόδοξης πολιτικής, βασιζόμαστε στο νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα, αλλά και στους δικούς μας γραπτούς κανόνες. Προωθούμε τη στρατηγική μας «Safety First» σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, παρακολουθώντας συνεχώς τις δραστηριότητές μας και αυξάνοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης. Τέλος, παρακολουθούμε τα δεδομένα ασφαλείας για να τα αναλύσουμε καλύτερα και να προσαρμόσουμε τις δράσεις βελτίωσης. Η φιλοδοξία μας είναι απλή: να συνδέσουμε τις επιδόσεις με την ανάπτυξη πρακτικών που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας.

 

Ισχυρή δέσμευση εσωτερικά και με τα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Έχουν διοριστεί «Safety leaders», οι οποίοι αφιερώνουν το 100% του χρόνου τους στην ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση ADEO διαθέτει επίσης υποχρεωτικά οργάνωση safety, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πεδίο και ανάλογη με το μέγεθός της, καθώς και μια διαδικασία αναφοράς και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα. Μια διεθνής Επιτροπή δημιουργήθηκε για να δώσει περισσότερο βάρος και ώθηση στην διαδικασία. Και καθώς δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, τους κινητοποιούμε σε σχέση με την προσέγγισή μας, καθιστώντας σαφείς τις απαιτήσεις μας σχετικά την ασφάλεια ήδη κατά τη στιγμή της υποβολής προσφορών ή συνεργαζόμενοι μαζί τους, για παράδειγμα, για την δημιουργία ασφαλών προϊόντων.

Παραδείγματα πρωτοβουλιών

 

Στην Ιταλία, το BricoCenter διεξήγαγε μια εκστρατεία καλών πρακτικών: «Think Safe Work Safe». Από την πλευρά της, η Leroy Merlin Ρουμανίας δημοσίευσε έναν οδηγό υγείας και ασφάλειας που διανέμεται σε όλες τις εγκαταστάσεις της. Όσον αφορά τη Leroy Merlin Γαλλίας, η επιχείρηση έχει αναπτύξει το πρόγραμμα «TMS Pro» για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών. Άλλα ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπευτικής ιατρικής που παρέχει η Leroy Merlin Πορτογαλίας σε ψηφιακή μορφή ή οι συνεδρίες γυμναστικής που προσφέρει η Leroy Merlin Βραζιλίας.

-10,8%

μείωση του ποσοστού συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων

μεταξύ 2020 και 2021

-9,43%

στο ποσοστό σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων

μεταξύ 2020 και 2021

95%

των επιχειρήσεων

έχουν «Safety Leaders»