Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Τα προϊόντα με θετικό αντίκτυπο, το DNA για την οικοδόμηση μιας πιο υπεύθυνης προσφοράς

Η ζωή σε ένα περιβάλλον υγιές, ασφαλές, υπεύθυνο, βιώσιμο, οικονομικά αποδοτικό και άνετο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το ευ ζην των κατοίκων. Δημιουργώντας και καθιστώντας προσβάσιμες σε όλους λύσεις για την κατοικία με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συμβάλλουμε στην ουδετερότητα του ισοζυγίου άνθρακα και στην προστασία του πλανήτη, της κατοικίας που μοιραζόμαστε όλοι.

Το προϊόν βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής μας, της εμπορικής μας δραστηριότητας και της χρησιμότητάς μας. Αντιπροσωπεύει πάνω από 70% των επιπτώσεών μας στον πλανήτη, από τον σχεδιασμό έως το τέλος της ζωής του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διάθεση προσβάσιμων θετικών, πιο βιώσιμων και υπεύθυνων λύσεων ως εναλλακτικών λύσεων αντί της αγοράς ενός νέου προϊόντος (ενοικίαση, επισκευή, μεταχειρισμένα προϊόντα…) αποτελεί τη βασική πρόκληση της προσέγγισής μας «Positive Products», η οποία ξεκίνησε το 2020.

Η προσέγγισή μας «Positive Products»

 

Αυτή η προσέγγιση προστίθεται στο DNA της κατασκευής όλων των προσφορών μας. Βασίζεται σε πέντε κριτήρια για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων μας και τη συμβολή στην υπεύθυνη κατανάλωση:


1- [Παράγεται από υπεύθυνους πόρους]:
Το προϊόν παράγεται με υπεύθυνους πόρους που έχουν ιχνηλατούνται, πιστοποιούνται και έχουν ελεγχόμενο προφίλ άνθρακα.


2- [Παράγεται με υπευθυνότητα]:
το προϊόν παράγεται με τρόπο που σέβεται τις γυναίκες και τους άνδρες και το περιβάλλον.


3- [Σεβόμενο την υγεία των κατοίκων]:
το προϊόν δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.


4- [Φιλικό προς τον πλανήτη]:
το προϊόν δεν είναι επιβλαβές για τον πλανήτη: μείωση των επιπτώσεων της συσκευασίας και προώθηση των οικολογικών σημάτων των προϊόντων.


5- [Παρέχει βιώσιμων λειτουργίες και χαρακτηριστικά]:
το προϊόν παρέχει χαρακτηριστικά που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης του (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του νερού…).


6- [Κατασκευασμένο για να διαρκεί]:
το προϊόν είναι κατασκευασμένο για να διαρκεί και να μπορεί να επισκευάζεται και να επιδιορθώνεται.

 

Η σημασία των συνεργασιών

 

Δεν μπορούμε να παράγουμε υπεύθυνα χωρίς να κινητοποιήσουμε τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας ώστε να ευθυγραμμιστούν με την προσέγγισή μας. Επομένως, δημιουργείται μια πραγματική εταιρική σχέση, έτσι ώστε από κοινού να μπορέσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα, ενεργώντας στην παραγωγή, τη συσκευασία και την παράδοση, και έτσι να επιταχύνουμε την ενσωμάτωση λύσεων με θετικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες σειρές μας.

 

Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας διασφαλίζοντας ότι σέβονται τα δικαιώματα και τηρούν τις υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για Υπεύθυνες Προμήθειες στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής, της εργασιακής νομοθεσίας, του περιβάλλοντος, της ποιότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι προμηθευτές εθνικών εμπορικών σημάτων υποχρεούνται να διενεργούν αυτοαξιολόγηση ποιότητας, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, ενώ διενεργούμε ποιοτικούς και κοινωνικούς ελέγχους στα εργοστάσια παραγωγής των τελικών προϊόντων της δικής μας μάρκας «Marques des habitants» [Μάρκες των Κατοίκων] (MDH).

 

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είμαστε σε ιδιαίτερη εγρήγορση ως προς την προέλευση του ξύλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των προϊόντων που πωλούνται από τις εταιρείες ADEO. Είμαστε σε παγκόσμια συνεργασία με την οργάνωση «Preferred by Nature», ειδική στην ιχνηλασιμότητα της ξυλείας, στην απόδειξη της νομιμότητας και στις πιστοποιήσεις FSC και PEFC.

 

Και για να βρούμε λύσεις θετικές για το περιβάλλον, αποδοτικές και προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, βασιζόμαστε επίσης σε διάφορες συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς, όπως το Ίδρυμα Solar Impulse. Ενσωματώνουμε έτσι βιώσιμες λύσεις που προτείνει το Ίδρυμα, συνεργαζόμαστε με το καινοτόμο οικοσύστημά του για να ανταποκριθούμε σε προβλήματα που δεν καλύπτονται από τις προσφορές μας, και από κοινού διοργανώνουμε το «Positive Home Challenge» για τον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων από νεοσύστατες επιχειρήσεις και κατασκευαστές που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

514 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

πελάτες ετησίως παγκοσμίως

συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της χρήσης των λύσεων που αναπτύσσουμε

84%

νέοι κωδικοί με βάση το ξύλο

προήλθαν από υπεύθυνες πηγές το 2021

100%

προμηθευτές εθνικών εμπορικών σημάτων

έχουν αυτοαξιολογηθεί μέχρι το τέλος του 2022